Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUT ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong các ngày từ 08/12 đến 14/12/2022, 07/07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo nội dung và yêu cầu đề ra.

 

14/12/2022 16:06

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2025 có ý nghĩa quan trọng, đây là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ trước, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới; kiểm điểm, công tác lãnh đạo, tự phê bình và phê bình của Chi ủy trong nhiệm kỳ, đồng thời bầu Chi ủy, Bí thư và phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty được diễn ra thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị hồ sơ Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trong đó chú trọng công tác nhân sự đảm bảo yêu cầu theo quy định và thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Theo đó từ ngày 08/12 đến ngày 14/12/2022, 07/07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã hoàn thành việc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty,  Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty. 

PB chi dao tckt

Đồng chí Lê Văn Thanh  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT,  Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ Tài chính Kế toán

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các chi bộ từ công tác tổ chức, công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, công tác chuẩn bị nhân sự và các cơ sở vật chất cho Đại hội. Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Tại Đại hội các chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc các kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời, xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

BIEU QUYET KHTTCN.1

Đại biểu biểu Chi bộ KH - TT - CN quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ trực thuộc luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid -19, triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ, đảng viên của các chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, nghiêm túc tuân thủ, thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng, luôn đi đầu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó các chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết các văn bản, ý kiến chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những điều đảng viên không được làm. 

TC-KT

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT và đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT,  Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ Tổ chức - Kiểm tra

 Tại Đại hội các chi bộ cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của chi ủy, của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, các chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế để các đại biểu dự Đại hội thảo luận cho ý kiến, nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác lãnh đạo của chi bộ, đồng thời góp ý xây dựng vào phương hướng lãnh đạo của chi bộ nhiệm tới, tại Đại hội  các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội các chi bộ, đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ban, đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong chi uỷ, nhiệm vụ cho từng đảng viên, xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng uỷ, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý giám sát đảng viên và phát triển đảng viên mới… hoàn thành thật tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đại hội mà chi bộ đã thông qua.  

KS-HDQT

Đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT,  Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội chi bộ Kiểm soát - Hội đồng quản trị

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đồng thời bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, phó Bí thư chi bộ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Có 03 chi bộ thực hiện bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư; 03 chi bộ thực hiện bầu bí thư, phó bí thư; 01 chi bộ bầu Bí thư  với 09 đồng chí đã được bầu vào chi ủy, 07 đồng chí đã được bầu giữ chức bí thư, 06 đồng chí được bầu giữ chức phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu quy định tại Kế hoạch số 23-KH/ĐUT của Đảng ủy Tổng công ty và phương án nhân sự đã được chi bộ chuẩn bị và Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội.

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp, việc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ là cơ sở để Đảng ủy nắm được tình hình hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực hoạt động tổ chức Đảng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT:

Dang-CDoan.1

TCKT

tckt 2

ky-thuat-dau-tu-1.1

KHTTCN.1

VP

VNSTEEL News