Chi bộ Kế hoạch - Truyền thông - Công nghệ: Hành trình “Về nguồn” - Sự đổi mới trong sinh hoạt chi bộ

Trong hai ngày 5,6/11/2022 vừa qua, Chi bộ Kế hoạch - Truyền thông – Công nghệ (KH  - TT - CN) đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022 theo Chuyên đề về nguồn tại tỉnh Sơn La.

07/11/2022 17:54

Với mục đích để nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/ĐUT ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống Tổng công ty”; Kế hoạch số 23-KH/ĐUT ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú một cách thiết thực và hiệu quả. 

IMG_2091

Cán bộ, đảng viên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vỹ non nước Việt Nam

Hành trình “Về nguồn” kết hợp thăm quan một số địa danh thắng cảnh hùng vỹ của đất nước đã giúp cán bộ, đảng viên hiểu thêm về lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm vẻ vang, hào hùng của dân tộc của đồng bào và người dân tỉnh Sơn La, của dân tộc ta cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có Đồng chí Phạm Công Thảo, Phó bí thư Đảng uỷ Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đồng thời đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ đã định hướng tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, qua đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đây làm một trong những hoạt động của tập thể đảng viên, là dịp để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương trong công tác xây dựng Đảng và chi bộ, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ KH - TT - CN nhiệm kỳ 2022-2025 sắp tới của chi bộ. 

 Trong suốt chuyến đi, cán bộ, đảng viên Chi bộ được ngắm nhìn một vùng núi non hùng vỹ, tìm hiểu về giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc, cũng như cuốn hút trong các điệu múa, giọng hát ngọt ngào, vang xa trong đêm nhạc của đồng bào.

IMG_2072

Đoàn kết là sức mạnh

Đây là một trong những đợt sinh hoạt chính trị đổi mới, có ý nghĩa đặc biệt đối với đảng viên của Chi bộ, là hoạt động cần thiết mang tính giáo dục chính trị cao đối với mỗi đảng viên đang sinh hoạt, từ đó góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên chi bộ, đồng thời giúp tăng cường trong công tác phối hợp giữa các Ban nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của các Ban nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty năm 2022.

 Một số hình ảnh của chuyến đi: 

IMG_2076

Thăm quan núi non hùng vỹ

 IMG_2031

Hình ảnh cả đoàn tập trung tại Tà Xùa

IMG_2103

Tham gia giao lưu với đồng bào

 

VNSTEEL News