“VNSTEEL” Khánh thành nhà ăn ca tự chọn tại Công ty CP Tập đoàn VLCL Thái Nguyên; Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình tiêu chuẩn nhà ăn ca tự chọn do Công đoàn Tổng Công ty Thép VN - CTCP phát động nhằm không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, được sự quan tâm ủng hộ của Công đoàn Tổng công ty và sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty với sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, ngày 16/12/2017, Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành nhà ăn ca tự chọn dành cho CNVC và người Lao động.

26/12/2017 08:05

Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình tiêu chuẩn nhà ăn ca tự chọn do Công đoàn Tổng Công ty Thép VN - CTCP phát động nhằm không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, được sự quan tâm ủng hộ của Công đoàn Tổng công ty và sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty với sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, ngày 16/12/2017, Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành nhà ăn ca tự chọn dành cho CNVC và người Lao động.

Dự lễ khánh thành nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên có đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; đồng chí Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, lãnh đạo và đại biểu các phòng ban liên quan của Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên.

Với việc đưa nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên vào phục vụ cho người lao động, cho đến nay, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã có 13 nhà ăn ca tự chọn trong tổng số 19 nhà ăn ca tự chọn hiện có của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Với tiêu chí tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo nâng cấp nhà ăn ca đã có với tổng vốn trên 350 triệu động kể cả mua sắm trang bị thiết bị và dụng cụ mới phục vụ cho 150 người ăn cùng một lúc.

Đ.c Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu tại buổi lễ

Đ.c Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT trao số tiền hỗ trợ cho đơn vị

Đại diện cho Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát biểu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên với sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên và sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; chúc cho chất lượng bữa ăn ca dành cho CNVC và người Lao động của Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên ngày càng được nâng cao và mô hình nhà ăn ca tự chọn ngày càng được nhân rộng tại Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên. Đ/c đã thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn TCT trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để mua sắm dụng cụ cho nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên.

Đ.c Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên trao số tiền hỗ trợ cho đơn vị

Đ/c Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã đại diện Công đoàn Công ty tặng hoa và trao tặng CĐ Công ty CP Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên 30 triệu đồng hỗ trợ mua sắm và nâng cấp dụng cụ, trang thiết bị bảo đảm duy trì tốt nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CNVC và người Lao động của Công ty./.

\

Số dụng cụ phục vụ Nhà ăn ca tự chọn do Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên hỗ trợ

Thiết bị do Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam tặng