“VNSTEEL” Khánh thành nhà ăn ca tự chọn tại Công ty CP Cơ khí Gang thép; Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Ngày 09/11/2018, Công ty CP Cơ khí Gang thép, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành nhà ăn ca tự chọn dành cho CNVC và người Lao động

13/11/2018 13:44

Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình tiêu chuẩn nhà ăn ca tự chọn do Công đoàn Tổng Công ty Thép VN – CTCP phát động nhằm không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, được sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam và sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty CP Cơ khí Gang thép cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, ngày 09/11/2018, Công ty CP Cơ khí Gang thép, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành nhà ăn ca tự chọn dành cho CNVC và người Lao động;

Dự lễ khánh thành nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Cơ khí Gang thép có đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; đồng chí Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, lãnh đạo và đại biểu đại diện các phòng ban liên quan của Công ty CP Cơ khí Gang thép;

Với việc đưa nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Cơ khí Gang thép vào phục vụ cho CNVC và người lao động, cho đến nay, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã có 14 nhà ăn ca tự chọn trong tổng số 21 nhà ăn ca tự chọn hiện có của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Với tiêu chí tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Cơ khí Gang thép được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo nâng cấp nhà ăn ca hiện có với tổng vốn trên 550 triệu đồng kể cả mua sắm trang bị thiết bị và dụng cụ mới có thể phục vụ cho gần 200 người ăn cùng một lúc.

Đại diện cho Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát biểu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Công đoàn Công ty CP Cơ khí Gang thép với sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Lãnh đạo Công ty CP Cơ khí Gang thép và sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; chúc cho chất lượng bữa ăn ca dành cho CNVC và người Lao động của Công ty CP Cơ khí Gang thép ngày càng được nâng cao và mô hình nhà ăn ca tự chọn ngày càng được nhân rộng tại Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên nói riêng và trong toàn hệ thống TCT nói chung. Đồng chí đã thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn TCT trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để mua sắm dụng cụ cho nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Cơ khí Gang thép.

Đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã đại diện Công đoàn Công ty trao tặng Công đoàn Công ty CP Cơ khí Gang thép 50 triệu đồng hỗ trợ mua sắm và nâng cấp dụng cụ, trang thiết bị bảo đảm duy trì tốt nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CNVC và người Lao động của Công ty./.

Đ.c Bùi Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đống công ty phát biểu cảm ơn Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã giúp đỡ và hỗ trợ Nhà ăn ca của Công ty

Người Lao động đang chọn những món ăn phù hợp cho mình