Uống có trách nhiệm: Đoàn viên ngành Công Thương đi đầu

Tại hội nghị phổ biến nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vừa được Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức ngày 28/9/2018 vừa qua, giảng viên Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Giám đốc Quốc gia liên minh quốc tế về Uống có trách nhiệm đã có bài thuyết trình khá ấn tượng.

02/10/2018 15:54

Tại hội nghị phổ biến nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vừa được Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức ngày 28/9/2018 vừa qua, giảng viên Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Giám đốc Quốc gia liên minh quốc tế về Uống có trách nhiệm đã có bài thuyết trình khá ấn tượng.

Đây là một hoạt động chính trong Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam – một tiểu ban thuộc Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA). Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam được thành lập theo quyết định 07/QĐ- BCH ngày 09/02/2015 của VBA. Đây là mô hình phi lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam nhằm tuyên truyền về vấn đề uống có trách nhiệm.

Diễn đàn đã đưa ra biện pháp thực hiện uống có trách nhiệm bao gồm:

1. Uống trong giới hạn cho phép và theo dõi mức uống,

2. Ăn trước khi uống đồ uống có cồn.

3. Không lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

4. Lựa chọn, quyết định thông minh bao gồm: lựa chọn đồ uống có cồn rõ nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo chất lượng; từ chối uống hoặc dừng lại đúng lúc, tìm hoạt động lành mạnh khác, nói chuyện về vấn đề này với một ai đó.

Mang tới hội nghị của Công đoàn Bộ Công Thương, Diễn đàn Uống có trách nhiệm thực sự mong muốn chuyển tải thông điệp tới toàn thể người lao động trong ngành những thức tỉnh quan trọng về thói quen uống thiếu trách nhiệm bấy lâu nay của người dân nói chung, muốn thông qua hội nghị này để mỗi người lao động ngành Công Thương Việt Nam trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho xã hội.