TISCO: Hội thảo sử dụng khí CNG an toàn và hiệu quả trong sản xuất thép cán

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, tại phòng hội thảo Nhà khách Công ty, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề với nội dung “Sử dụng khí CNG an toàn và hiệu quả trong sản xuất thép cán tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên”

02/11/2016 16:26

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, tại phòng hội thảo Nhà khách Công ty, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty và đề nghị của Lãnh đạo Công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề với nội dung “Sử dụng khí CNG an toàn và hiệu quả trong sản xuất thép cán tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên”.

Về dự Hội thảo có ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn và các ban Công đoàn Tổng Công ty. Đại diện lãnh đạo Công ty có ông Trần Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy Công ty, ông Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc (chủ trì Hội thảo) và các ông Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Vũ Thượng Thư – Chủ tịch Công đoàn Công ty (đồng chủ trì Hội thảo) và các ông bà lãnh đạo, cán bộ các phòng ban Công ty, ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng các ban Công đoàn Công ty; lãnh đạo, cán bộ, công nhân nhà máy Cán thép Lưu Xá, nhà máy Cán thép Thái Nguyên, CTCP Cán thép Thái Trung, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá; đại diện Xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc và Công ty cổ phần Quốc tế Hưng Thái.

Theo báo cáo đề dẫn của Ban tổ chức hội thảo: Với mục tiêu sử dụng nguồn nhiên liệu sạch để cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và bảo vệ môi trường, nâng cao tuổi thọ thiết bị, đồng thời có chi phí thấp hơn nhằm hạ giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. TISCO đã nghiên cứu và sử dụng khí CNG (CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên với thành phần chủ yếu là methane (CH4), được xử lý và nén ở áp suất cao (từ 200-250 bar tại nhiệt độ môi trường), tạo điều kiện thuận lợi cho tồn trữ và vận chuyển do giảm thể tích khí xuống 200-250 lần) thay thế cho dầu FO trong cán thép tại nhà máy Cán thép Lưu Xá (từ ngày 11/3/2016), Nhà máy Cán thép Thái Nguyên (từ ngày 14/4/2016) và Công ty cổ phần cán thép Thái Trung (10/6/2016).

Trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng khí CNG, các phòng ban Công ty phối hợp với 3 nhà máy cán và nhà cung cấp thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ đúng qui trình an toàn cho người và thiết bị. Khi bắt đầu sử dụng, quá trình thao tác, vận hành trong ca sản xuất có sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Thái hướng dẫn và vận hành. Trong quá trình vận hành khí CNG cho lò nung sử dụng hệ thống tự động hóa điều khiển thông qua màn hình cảm ứng, có chỉ dẫn bằng tiếng tiếng Việt và tiếng Anh, thuận tiện cho người sử dụng. Khi sử dụng đốt khí CNG thay thế dầu Fo nhiệt độ phôi thép ra lò phù hợp với nhịp độ cán, đảm bảo yêu cầu của công nghệ đảm bảo đủ nhiệt cho sản xuất tại các Nhà máy cán thép trong Công ty.

Qua kết quả sản xuất tại 3 nhà máy cán thép bước đầu có thể khẳng định việc sử dụng khí CNG thay cho dầu FO trong sản xuất thép cán đã cơ bản được hoàn thiện và đang vận hành an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu quá trình sản xuất về khả năng sinh nhiệt, chất lượng khí CNG ổn định, giảm tiêu hao so với dầu FO hạ giá thành sản phẩm, khí thải không ảnh hưởng tới môi trường...

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, nhất là tiêu hao khí CNG của Nhà máy Cán thép Lưu Xá còn cao hơn so định mức do công nghệ và thiết bị cũ còn nhiều tồn tại, chưa phù hợp với đốt khí gas hay quá trình công nghệ cũng như chuyển đổi sản phẩm, mặc dù đã chuẩn hóa về mặt thông số Gió/gas... Ban tổ chức Hội thảo, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đề ra các biện pháp, giải pháp về quản lý, kỹ thuật công nghệ, thiết bị, công tác an toàn - phòng cháy chữa cháy, giải pháp sử dụng phôi nóng hiệu quả khi dụng khí CNG... nhằm nâng cao an toàn, hiệu quả sử dụng khí CNG.

Trong phần thảo luận các đại biểu đã sôi nổi tham gia các ý kiến, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất nhằm ổn định và nâng cao an toàn, hiệu quả sử dụng khí CNG tại từng đơn vị cho phù hợp với điều kiện thực tế. Phát biểu khai mạc, định hướng thảo luận và tổng kết hội thảo của ông Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và Lãnh đạo TISCO nhấn mạnh ý nghĩa của việc sử dụng khí CNG góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường, nâng cao tuổi thọ của thiết bị trong khâu cán thép. Đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ CNVC-LĐ của 3 nhà máy cán, các phòng ban chức năng Công ty và các đơn vị bạn trong việc nghiên cứu và thực hiện sửu dụng khí CNG thay thế dầu FO. Tuy nhiên, vẫn còn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực nghiệm và triển khai thực hiện do nguyên nhân khách quan và cả nguyên nhân chủ quan... Đề nghị lãnh đạo 3 đơn vị, phòng Kỹ thuật Công ty, CTCP Quốc tế Hưng Thái và Xí nghiệp cung cấp khí thấp áp miền Bắc tiếp thu ý kiến tham gia, các đề xuất của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu nhằm ổn định, nâng cao hiệu quả và an toàn trong sử dựng khí CNG. Ghi nhận và đánh giá cao Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức buổi hội thảo ý nghĩa và thiết thực, đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo và bằng nhiều hình thức khác nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Công ty./.

Đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Hội thảo


Đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo định hướng thảo luận tại Hội thảo


Các đại biểu dự Hội thảo