Tin tiếp nhận công đoàn cơ sở Công ty Vinatrans

Ngày 03 tháng 4 năm 2015 tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam và Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại Thương Việt Nam về Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015

07/04/2015 15:27

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-TLĐ ngày 12/12/1996 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam; Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Ngày 03 tháng 4 năm 2015 tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam và Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại Thương Việt Nam về Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015, đến dự và chứng kiến lễ bàn giao có đ/c Trịnh Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đ/c Hồ Phi Giao, UVBTV Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam; đ/c Phạm thị Thu Hiền, Ủy viên BTV Đảng ủy TCT Thép VN; đ/c Đặng Ngọc Minh. Chủ tịch Công đoàn; các đ/c phó Chủ tịch, BTV Công đoàn Tổng công ty Thép VN; đ/c Ngô Hữu Thắng, Chủ tịch và đ/c Tạ Thị Tố Trinh, Phó Chủ tịch Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; đ/c Trương Văn Tới, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại Thương Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Xuân Tuyên, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ và đ/c chúc mừng Công đoàn Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại Thương Việt Nam đã được về sinh hoạt và hoạt động với mái nhà chung của cả tổ chức chính trị xã hội của Công ty đang hoạt động tại Tổng công ty Thép Việt Nam.

Một số hình ảnh diễn ra tại buổi lễ

Ô. Trịnh Xuân Tuyên-Phó Chủ tịch CĐCT phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Ô.Ngô Hữu Thắng-Chủ tịch CĐ Khối DNTMTW tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ
Ô.Đặng Ngọc Minh-Chủ tịch CĐTCT Thép VN phát biểu tại buổi lễ
Ô.Trương Văn Tới-Chủ tịch CĐ Vinatrans phát biểu tại buổi lễ
Ô.Đặng Ngọc Minh-CTCĐT, Ô.Ngô Hữu Thắng-CTCĐ Khôi DNTMTW và Ô.Trương Văn Tới-CTCĐ Vinatrans ký biên bản bàn giao
Ô. Ngô Hữu Thắng trao quà lưu niệm cho CĐ Tổng công ty Thép VN