Thủ tướng Chính phủ đặt niềm tin tuyệt đối ở tổ chức công đoàn

Chiều 24.9.2018, trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn Việt Nam XII, chương trình "Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII" đã diễn ra với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

25/09/2018 08:44

Chiều 24.9.2018, trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn Việt Nam XII, chương trình "Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII" đã diễn ra với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN được triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, góp phần chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiều bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương đã định kỳ đến với công nhân lao động, lắng nghe, chia sẻ, đối thoại về những vấn đề lớn mà người lao động đang thực sự bức xúc, quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Đề án xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp - khu chế xuất" trên cơ sở đề xuất của Tổng LĐLĐVN, hỗ trợ Tổng LĐLĐVN một phần kinh phí xây dựng các thiết chế.

Chính phủ và Tổng LĐLĐVN đã phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, tạo sức lan tỏa, đạt kết quả tốt.

Thủ tướng trân trọng Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động trước bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giác ngộ, tham gia xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Nói về những thách thức, khó khăn của đất nước; chia sẻ với khó khăn của người lao động, Thủ tướng thẳng thắn, chúng ta cần nhận rõ những khó khăn, thách thức, nguy cơ để dũng cảm vượt qua bằng tinh thần, trí tuệ Việt Nam, bằng bản lĩnh người đảng viên, đoàn viên công đoàn cách mạng.

Đó là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ chống phá, "diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch", "tự chuyển hóa", "tự diễn biến" xa rời lý tưởng của Đảng, xa rời lợi ích của nhân dân và mục tiêu xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Đó là nguy cơ tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực xã hội, làm suy yếu Đảng, chính quyền. Nguy cơ về bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo trước âm mưu, thủ đoạn các nước lớn.

Trong khi đó, một bộ phận người dân, trong đó có công nhân, viên chức, lao động thu nhập còn thấp, đời sống khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần; phần lớn công nhân phải làm thêm giờ mới đủ trang trải cuộc sống.

Tình trạng vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội còn nhiều; các thiết chế phục vụ công nhân thiếu trầm trọng.

Những khó khăn trên, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hết sức chia sẻ với những khó khăn của một bộ phận công nhân, viên chức, lao động và tự thấy một phần trách nhiệm của mình trong đó.

“Làm thế nào để đất nước ta nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, để thực sự sánh vai với các cường quốc năm châu như di nguyện của Bác Hồ?

Làm gì để người dân nói chung, trong đó có công nhân lao động không còn khó khăn, vất vả, không còn nghèo nàn và lạc hậu – là những câu hỏi lớn canh cánh trong lòng bao người dân Việt Nam yêu nước. Là người đứng đầu Chính phủ, câu hỏi đó với cá nhân tôi càng thiết tha, thúc giục biết nhường nào.

Cả nước ta đang trên hành trình tiếp tục đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi mang tính thời đại đó, nhưng có một điều tôi tin là toàn thể đại hội sẽ thống nhất cao, rằng tất cả mọi người dân Việt Nam đều có quyền và trách nhiệm trả lời câu hỏi đó.

Nó đòi hỏi nỗ lực của tất cả chúng ta, không ai ngoài cuộc, dù người đó là bác nông dân cày sâu - cuốc bẫm, là chị công nhân làm việc ở một xưởng may, là nhà khoa học trong các phòng nghiên cứu, là em học sinh còn cắp sách tới trường. Tất cả cùng chung tay hành động, trong đó lực lượng công nhân, viên chức, lao động phải giữ vai trò tiên phong, nòng cốt”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng mong muốn, công nhân, viên chức, lao động cả nước mỗi người một tay, góp sức chung tạo thành sức mạnh cả dân tộc, tham gia nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Muốn vậy, mỗi người phải thường xuyên học tập, tự học, học suốt đời, học để thích nghi với bối cảnh tình hình mới, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, học để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, để hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, để có năng suất cao, thu nhập tốt, để cuộc sống ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tất cả người lao động Việt Nam, dù khu vực công hay tư đều phải nâng cao ý thức kỷ luật lao động, trang bị kiến thức pháp lý, tuân thủ giờ giấc, xây dựng tác phong lao động công nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Phải biết trân trọng và tự hào về kết quả công việc hay sản phẩm mà mình góp phần tạo nên. Cần coi trọng phương thức làm việc theo nhóm và xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp, nỗ lực không ngừng vì lợi ích chung. Phải luôn đổi mới, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, công tác...

Người cán bộ, công chức, viên chức phải quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, coi sứ mệnh của mình là tham mưu giỏi, phục vụ tốt, gần gũi, gắn bó với nhân dân. Từng người đổi mới, từng cơ quan, doanh nghiệp đổi mới, góp gió sẽ thành bão, khi đó sẽ tạo nên phong trào đổi mới trong toàn xã hội, sẽ tạo ra năng suất lao động mới cao hơn.

Thủ tướng đề nghị Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đầu tư xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động ứng phó với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, về nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, về công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động, về xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu mới…

Phải tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với truyền thống hào hùng, oanh liệt của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dân tộc, Thủ tướng tin tưởng công nhân, viên chức, lao động cả nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ có những đóng góp quan trọng, xứng đáng vào nhiệm vụ nặng nề, lâu dài nhưng cũng rất vinh quang là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân đây Thủ tướng đề nghị đại hội nghiên cứu, thảo luận có thể đưa chủ đề chúng ta thảo luận hôm nay “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” thành một chương trình hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Xin hỏi, các đồng chí có nhất trí không? Đồng chí nào nhất trí, xin cho một tràng pháo tay để chúng ta tiếp tục thảo luận trong thời gian còn lại của đại hội.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Hải Nguyễn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Công đoàn Việt Nam, hỗ trợ công đoàn trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vấn đề quản lý nhà nước của ngành và địa phương, hỗ trợ đất đai, tài chính xây dựng các thiết chế công đoàn…

Từ những phân tích trên, Thủ tướng khẳng định đây là nhiệm vụ to lớn, hết sức nặng nề, cần sự nỗ lực chung của mọi người dân, trong đó CNVCLĐ là lực lượng nòng cốt; ghi nhận đóng góp của CNVCLĐ.

“Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh – chủ đề mà chúng ta thảo luận hôm nay, là nhiệm vụ to lớn, hết sức nặng nề, là khát vọng của toàn dân tộc.

Chỉ bằng con đường đó đất nước ta mới thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, nước phát triển trung bình, mang lại hạnh phúc cho mỗi người dân và phồn vinh dân tộc, mới có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Để làm được điều đó, chúng ta cần đến khối óc, bàn tay và tình yêu thiết tha đất nước của tất cả mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Công nhân, viên chức, lao động - những người đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp mọi miền của Tổ quốc, là những chiến sĩ xung trận, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ lớn lao đó. Chính phủ biết ơn các anh chị em, ghi nhận công lao đóng góp của anh chị em cũng như các cấp công đoàn và Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để các anh chị em có việc làm ổn định và cuộc sống ngày càng tốt hơn”, Thủ tướng nói.

Cuối cùng, Thủ tướng ra Lời hiệu triệu: “Đất nước ta, dân tộc ta đã từng chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù xâm lược mạnh nhất thế giới để giành lại độc lập, tự do bằng tinh thần đoàn kết, quả cảm và sự hy sinh vô bờ bến.

Ngày nay, để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, mang lại phồn vinh và hạnh phúc, để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, đòi hỏi chúng ta tiếp tục đoàn kết lại, triệu người như một, mỗi người dù ở vị trí công tác, nhiệm vụ, ngành nghề khác nhau nhưng ngay từ bây giờ, hãy cùng nỗ lực thi đua trên một chặng đường mới, khẩn trương và quyết liệt hơn. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên, đất nước sẽ phát triển bền vững.

947 đại biểu chính thức của đại hội dự diễn đàn hôm nay dù đã phát biểu hay chưa có cơ hội phát biểu do thời gian có hạn, nhưng tôi tin là tất cả các đồng chí đều trăn trở, có cùng suy nghĩ như tôi và những người đã phát biểu.

Các đồng chí phải là những hạt nhân nòng cốt của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc truyền cảm hứng cho công nhân, viên chức, lao động cả nước tích cực, nhiệt tình phát động và tham gia Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Tôi kỳ vọng là từ diễn đàn của đại hội, chủ đề mà chúng ta thảo luận hôm nay tiếp tục được thấm sâu, lan tỏa mạnh trong các cấp công đoàn, đến từng đoàn viên, công nhân lao động, để mỗi người tiếp tục nâng cao nhận thức, biến thành quyết tâm hành động. Diễn đàn hôm nay là một dấu mốc quan trọng, như một cú hích, khơi dậy trách nhiệm và niềm tự hào cho mỗi đoàn viên, người lao động khi được đóng góp sức mình vào một nhiệm vụ lớn của quốc gia. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối ở tổ chức công đoàn, ở giai cấp công nhân Việt Nam giàu truyền thống tiến công và cách mạng”.​

16h15: Tiếp tục chương trình thảo luận, với vai trò điều hành chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - giải đáp những câu hỏi của đại biểu liên quan đến vấn đề chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội.

Về hệ thống chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiền lương tối thiểu. Đây chính là sàn thấp nhất, để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đây cũng là căn cứ để thảo luận, ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Tiếp đó, đây là cơ sở để chúng ta điều tiết thị trường lao động.

“Không chỉ tiền lương tối thiểu theo tháng, mà tới đây, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống tiền lương tối thiểu theo giờ” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chính phủ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo việc xây dựng hệ thống tiền lương tối thiểu này được thực thi trong thực tế.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, chúng ta sẽ hướng tới việc tạo ra một hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội đa tầng, hướng đến bảo hiểm toàn dân.

Tầng thứ nhất là trợ cấp tuổi già: Trong điều kiện tuổi thọ ngày càng tăng thêm, điều kiện ngân sách ngày càng khá hơn, thì chúng ta sẽ hướng tới việc có thể giảm bớt tuổi trợ cấp và tăng tiền trợ cấp lên.

Tầng thứ hai là bảo hiểm căn bản: Bao gồm bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Ngoài ra là chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung gắn với thị trường.

“Một điều chỉnh nữa là chúng ta sẽ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng lương. Ví dụ, chế độ chính sách trước đây là 20 năm thì lộ trình tới đây rút xuống còn 15 năm và tiến tới chúng ta chỉ cần đóng đủ 10 năm bảo hiểm xã hội là sẽ được hưởng lương hưu”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải đáp những câu hỏi của đại biểu liên quan đến vấn đề chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định Chính phủ rất quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là các thiết chế của công đoàn cho người lao động, như trường học, nhà ở cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

“Chúng tôi đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội dành một phần trong đầu tư công để hỗ trợ lãi suất cho nhà ở xã hội. Nếu chúng ta có một đồng hỗ trợ lãi suất, chúng ta có thể huy động được 10 đồng qua các ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, còn một kênh nữa là qua Ngân hàng chính sách Việt Nam. Đây là những thiết chế về văn hóa, an sinh. Chúng tôi hy vọng trong nhiệm kỳ này, với những việc rất đột phá, rất mới, chúng ta sẽ gặt hái được kết quả. Chúng tôi cũng tin tưởng với sự đồng hành của Công đoàn và Chính phủ, chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt hơn” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Tổng LĐLĐVN tích cực phối hợp với cơ quan của Chính phủ để rà soát, hoàn thiện pháp luật và thể chế. Đồng thời cần phát triển nâng cao năng lực, vị thế của công đoàn cơ sở, để “phủ sóng” được nhiều hơn với cả doanh nghiệp FDI, tư nhân, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

16h05: Đồng chí Cao Thị Thắm – Chủ tịch CĐCS, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đặt ra câu hỏi: “Chính phủ sẽ có định hướng chính sách và ứng dụng công nghệ như thế nào để giúp người lao động thích ứng với nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0?”.

- Trả lời câu hỏi này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Vấn đề giúp người lao động thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là mối quan tâm của toàn xã hội, không của riêng ai cả. Các đồng chí là thành viên Chính phủ như Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội đã nói nhiều vấn đề này.

Mới đây, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018) - một sự kiện ở tầm quốc tế, chủ đề cũng nói về Cuộc Cách mạng 4.0, trong đó vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất, năng suất lao động, việc làm là nội dung rất quan trọng.

Trong tất cả các buổi Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tổng LĐLĐVN, gần đây nhất là buổi đối thoại của Thủ tướng với công nhân lao động ở tỉnh Hà Nam, anh chị em công nhân cũng rất quan tâm và đặt câu hỏi về 4.0.

Có ý kiến cho rằng, cuộc Cách mạng 4.0 là đoàn tàu, không ai được để lỡ đoàn tàu đó. Cũng có ý kiến cho rằng, 4.0 là cơn lốc cuốn chúng ta đi theo, nếu ai chủ động thì sẽ thành công, còn nếu thụ động thì sẽ bị bỏ lại phía sau.

4.0 giống như bao cuộc cuộc cách mạng khác - ban đầu đều có những khó khăn, bỡ ngỡ nhất định. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn vượt qua và đi lên.

4.0 đặt ra vấn đề nếu không thận trọng thì máy móc hay trí khôn nhân tạo sẽ chi phối loài người. Đây là những cảnh báo được các nhà khoa học đưa ra. Song, tôi cho rằng, suy cho cùng - những thành tựu trong cuộc Cách mạng 4.0 đều do con người tạo ra. Chúng ta thận trọng, sáng tạo, làm chủ công nghệ, ắt sẽ thắng lợi.

Với người lao động Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, thuận lợi có, khó khăn có, nhưng làm gì thì làm chúng ta phải giữ được môi trường ổn định, giữ được hòa bình. Phải nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý quản trị, tăng cường chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời câu hỏi về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Ảnh: Sơn Tùng.

- Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rất ấn tượng với Đại hội Công đoàn Việt Nam XII vì tất cả tài liệu liên quan đến đại hội gửi tới các đại biểu đều thông qua máy tính bảng, smartphone. Điều này chứng tỏ, Đại hội Công đoàn Việt Nam có rất nhiều đổi mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý, tổ chức đại hội này.

15h55: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu nhiều vấn đề liên quan tới năng suất lao động; quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ và công tác đào tạo lao động.

Ông Đào Ngọc Dung cho rằng có 5 vấn đề lớn dẫn tới năng suất lao động còn thấp như việc vẫn tồn tại nhiều loại hình kinh tế khó thống kê như: Kinh tế ngầm, kinh tế bất hợp pháp, kinh tế phi chính thức, kinh tế tự sản tự tiêu và một bộ phận nữa vẫn chưa quan sát được do số liệu chưa đầy đủ.

Để nâng cao năng suất lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, cần quan tâm tới đào tạo nghề.

15h40: Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành T.Ư đối thoại, trả lời các câu hỏi của đại biểu về một số vấn đề như: An toàn, an ninh mạng, nhà ở xã hội…

* Đại biểu Phạm Quân Ca - Công nhân Công ty TNHH sản xuất phanh Nissin Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đặt câu hỏi: Chính phủ sẽ có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng thông tin không chính xác, bịa đặt và những lời kêu gọi trái pháp luật đối với công nhân tràn lan trên mạng xã hội như trong thời gian vừa qua để công nhân yên tâm làm việc, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và chế độ?

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) trả lời: Câu chuyện mạng xã hội là một chủ đề rất nóng. Việc đầu tiên chúng ta quan tâm là hiện có nhiều thông tin sai lệch, thông tin giả.

Điều này có một lý do là nhiều người tham gia mạng xã hội không chính danh. Hiện nay, về mặt quản lý nhà nước, đã hoàn thiện khung pháp lý, cũng như làm việc với các công ty cung ứng dịch vụ để làm sao những người tham gia mạng xã hội phải chính danh.

Thứ hai là đã đến lúc chúng ta cần xử lý nghiêm những sai phạm trên không gian mạng.

Thứ ba, cư dân mạng như một môi trường, nếu thông tin tốt nhiều thì thông tin xấu sẽ ít đi. Công đoàn nên chủ động đưa ra những thông tin chính thống. Mỗi khu công nghiệp nên có một fanpage để đưa thông tin chính thống của công đoàn lên. Hiện Bộ TTTT đang làm việc với Công đoàn Việt Nam để xây dựng fanpage ở từng khu công nghiệp.

Thứ tư là vấn đề đào tạo và nâng cao nhận thức, cách để chúng ta hiểu mạng xã hội, cách mà chúng ta sống trong không gian mạng.

Chúng ta đã có kinh nghiệm hàng nghìn năm trong thế giới thực, nhưng trong thế giới ảo thì chúng ta rất mới. Ví dụ, trước đây chúng ta sử dụng thông tin chính thống là nhiều. Thông tin chính thống thì được xác thực, còn thông tin trên mạng xã hội thiếu tính xác thực. Vì vậy, mỗi cá nhân cần có bộ lọc của riêng mình.

Có lẽ câu chuyện đào tạo, nâng cao nhận thức, cách chúng ta sống, ứng xử trên mạng xã hội, thì không những cần với người lớn mà cần đưa vào trường phổ thông để giáo dục học sinh.

Thứ năm, đã là công nghệ thì cũng phải sử dụng giải pháp công nghệ, giải pháp kỹ thuật.

Chúng ta chắc chắn phải có một trung tâm quốc gia về an toàn thông tin. Hiện nay Thủ tướng đã giao cho Bộ TTTT triển khai bước đầu để chúng ta có thể giám sát, đánh giá thông tin sai lệch, độc hại trên không gian mạng; sử dụng các biện pháp kỹ thuật, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trong nước và ngoài nước ngăn chặn thông tin xấu, để làm không gian mạng của chúng ta lành mạnh hơn.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (thứ ba, từ trái qua) trả lời về câu chuyện mạng xã hội.

- Về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chia sẻ thêm: Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ TTTT trong việc xử lý thông tin về biểu tình trong đợt tháng 6 vừa qua.

“Chúng tôi cũng dùng biện pháp đưa lên mạng xã hội tuyên truyền của mình. Tới đây, chương trình của Nghị Quyết Đại hội XII lần này đặc biệt quan tâm đến thông tin trên mạng xã hội. Rất mong Bộ TTTT và Tổng LĐLĐVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có những chương trình bồi dưỡng tuyên truyền, nâng cao bản chất giai cấp công nhân, theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước” - đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

15h30: Tại phiên thảo luận, bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 nêu ra một số khó khăn của Công đoàn ngành dệt may như: Công tác đào tạo của các trường chưa gắn với thực tiễn, còn nặng về lý thuyết làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp không thể làm được ngay; Người lao động còn yếu về tư duy sắp xếp công việc; Công cụ hỗ trợ để tăng năng suất còn lạc hậu; Chưa tạo được môi trường làm việc và cơ chế thu hút nhân tài; Chế độ lương thưởng chưa đảm bảo đời sống người lao động.

Đối với ngành dệt may, bà Dân cho rằng, khó khăn của ngành này gặp phải chính là việc chưa thành hình được chuỗi cung ứng đầy đủ, đồng bộ; Chính phủ chưa có quy hoạch về phát triển ngành dệt may gắn với các khu vực, vùng cụ thể.

Từ những khó khăn đó, bà Dân đề xuất nhiều phải pháp để cải thiện tình hình trên. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục người lao động thấu hiểu các khó khăn, thách thức, thấy được trách nhiệm trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; Tìm giải pháp để nâng cao trình độ quản lý, khả năng tổ chức sản xuất; Chú trọng áp dụng công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất; Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo và coi trọng công tác khen thưởng để khích lệ người lao động.

Đối với người lao động, bà Dân cho rằng, cần có kế hoạch, mục tiêu phát triển bản thân phù hợp với doanh nghiệp; Tự trọng, cầu thị, chủ động học tập nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp; Tập trung sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên để đem lại năng suất lao động cao nhất.


Bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10. Ảnh: Sơn Tùng.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty May 10 Trần Quý Dân cũng đề xuất Chính phủ có thêm nhiều chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp; đổi mới sáng tạo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ doanh nhân, tăng cường công tác thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; quan tâm hơn nữa đến những ngành sử dụng nhiều lao động và có quy hoạch cụ thể về phát triển ngành gắn với các vùng, khu vực cụ thể nhất là việc cấp phép đầu tư các đơn vị sản xuất dệt may theo quy định.

15h00: Tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ đặt câu hỏi cho các đại biểu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam XII: “Nhìn nhận của các đồng chí về năng suất lao động ở nước ta hiện nay và các giải pháp nâng cao năng suất lao động xét từ giác độ người lao động?”.

Trả lời câu hỏi này, đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương – Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế cho biết: Về đánh giá năng suất lao động, chúng tôi nghĩ năng suất lao động Việt Nam nói chung đang ở vị trí rất thấp so với khu vực và thế giới. Nguyên nhân năng suất lao động của Việt Nam thấp có những lý do sau:

Thứ nhất, ở khía cạnh nguồn nhân lực đại học, cao đẳng, trung cấp – sau khi ra trường không có việc làm. Vì không có việc làm nên họ phải vào các nhà máy, xí nghiệp làm công nhân. Những người này đa số không có tay nghề cho nên không tăng được năng suất lao động.

Thứ 2, ý thức kỷ luật của người lao động ở Việt Nam. Ví dụ, một công nhân đang làm việc trong một dây chuyền sản xuất tuy nhiên, khi có việc gia đình, những công nhân này sẵn sàng nghỉ, không có tính kỷ luật, không có sự chuyên nghiệp.

Thứ 3, ở góc độ người lao động, việc chia sẻ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động chưa hài hòa, dẫn đến những xung đột không đáng có. Đó là lý do làm giảm năng suất lao động.

Cuối cùng là thù lao cơ sở trả cho người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp thấp hơn bình quân lương cơ sở, kể cả những phúc lợi xã hội của doanh nghiệp với người lao động cũng chưa được tốt.

Từ những phân tích trên, đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương kiến nghị: Hàng năm, Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần thống kê số liệu định hướng cho người lao động về việc ngành nào, nghề nào đang “hot”, cần lực lượng lao động, để người lao động biết được, chuẩn bị kỹ năng, tay nghề, để khẳng định mình tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần có biện pháp nâng cao ý thức, sự chuyên nghiệp của người lao động, tạo tác phong công nghiệp khi làm việc. Điều này muốn làm được phải cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Người lao động cũng cần tự mình học hỏi, trang bị cho mình những kiến thức vững vàng nhất.

Ngoài ra, cần phải đưa quan hệ hài hòa lợi ích vật chất giữa người lao động và người sử dụng lao động vào thỏa ước lao động, để người lao động tin tưởng vào doanh nghiệp của mình.


Đại biểu Nguyễn Khoa Hoài Hương (LĐLĐ Thừa Thiên Huế) trả lời những câu hỏi gợi mở của Thủ tướng về vấn đề năng suất lao động. Ảnh: Hải Nguyễn.

14h50: Đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời câu hỏi mà Thủ tướng Chính phủ gợi mở: Đại biểu có nhận xét gì về sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian qua; đồng thời có hiến kế gì để công tác điều hành, lãnh đạo của Chính phủ được tốt hơn trong thời gian tới?

Đồng chí Bùi Sỹ Lợi đánh giá, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước ta trong những năm vừa qua đã có chuyển biến rất lớn so với đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

“Bắt đầu từ Quý 2/2017, nền kinh tế của chúng ta bắt đầu có sự đổi chiều và tăng trường với tốc độ cao hơn. Có nhiều nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất, Chính phủ đã tích cực đổi mới thể chế - đây là khâu có tính chất đột phá. Thứ hai, quá trình hội nhập kinh tế đem lại cơ hội phát triển cho đất nước. Nguyên nhân thứ ba là thành tựu của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều thách thức, trong đó có chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động…” - đại biểu Bùi Sỹ Lợi chia sẻ.

Tại chương trình thảo luận, đại biểu Bùi Sỹ Lợi cũng gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) những chia sẻ và một số câu hỏi:

“Thời gian qua, khi thực hiện khảo sát về vấn đề nhà ở, xin thưa Thủ tướng, chúng tôi đánh giá rất cao vấn đề giải quyết nhu cầu về nhà ở theo Hiến pháp và Luật Nhà ở. Đến nay cơ bản đã giải quyết xong vấn đề nhà ở cho người nghèo… Nhà ở cho người có công cho đến năm 2018, tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ là quyết tâm hoàn thành, khi chúng tôi đi khảo sát nhận thấy cơ bản địa phương đã tập trung và rất yên tâm.

Tuy nhiên, quay trở lại giai cấp công nhân, chúng tôi thấy rằng trong đề án của Chính phủ phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở của công nhân, chúng ta phấn đấu đến năm 2020 xây dựng được 50.000 ngôi nhà công nhân lao động, nhưng đến nay chúng ta mới đạt hơn 10%…

Xin Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đề nghị Quốc hội có gói hỗ trợ 30.000 tỉ giống như trước đây, để có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở cho giai cấp công nhân…

Tôi cũng xin gửi chia sẻ đến đồng chí Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, năng suất lao động của chúng ta thấp nguyên nhân do chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực của chúng ta hiện nay đạt 27% qua đào tạo, nhưng chỉ có 21% qua đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên và có cấp chứng chỉ.

Trong khi đó, chúng ta phải tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp và sử dụng nguồn quỹ của bảo hiểm thất nghiệp (khoảng 67.000 tỉ đồng). Chúng ta không chỉ đào tạo mới mà phải đào tạo lại, để tạo ra nguồn lao động vừa có chất lượng đầu vào cao, vẫn có thể chuyển đổi được cơ cấu để đáp ứng được quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Về những chia sẻ của đại biểu Bùi Sỹ Lợi, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng cho rằng thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xây dựng một chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ đã và đang tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, giúp đất nước đạt được nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực.


Bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: Hải Nguyễn

14h35: Từ góc độ cán bộ công đoàn ngành Công Thương, là một ngành kinh tế được Chính phủ và Thủ tướng chính phủ hết sức quan tâm, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Công thương đã nêu những thời cơ và thách thức; đồng thời đề xuất để tổ chức công đoàn có thể đồng hành cùng Chính phủ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển nền kinh tế đất nước.

Về thời cơ, ông Huy cho rằng, những thành tựu của công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua đã tạo đà cho sự phát triển. Có thể nói Việt Nam là 1 trong số ít các nước đã thành công trong việc chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước mà vẫn giữ được sự ổn định chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô.

Theo ông Huy, trong nhiệm kỳ Chính phủ này, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đề cao quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, đồng thời khơi dậy tinh thần khởi nghiệp - đây là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Việt Nam chủ động trong xu hướng hội nhập hoá, toàn cầu hoá kinh tế, từ đó quan hệ kinh tế đối ngoại của chúng ta được mở rộng. Đây là một trong những tác nhân quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong những năm qua và trong thời gian tới, ông Huy nói.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ hội để Việt Nam có thể bắt kịp với sự phát triển của các nước trên thế giới.

Về cách thức, ông Huy cho rằng, chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường sao cho đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, duy trì ổn định của đất nước, tránh nguy cơ mất ổn định.

Về kinh tế, ông Huy cho hay đang có những thách thức như việc đối mặt với nguy cơ lỡ nhịp với đoàn tàu Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việt Nam có nguy cơ không vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, đây là vấn đề nhiều quốc gia trên thế giới phải đối mặt.

Về xã hội, phải giải quyết việc khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng cùng nguy cơ bất ổn xã hội.

Về tổ chức công đoàn có những thách thức của mình song hành với sự phát triển đất nước mà việc đầu tiên là ký kết cam kết hội nhập. Thời gian tới, có khả năng hình thành nhiều tổ chức đại diện người lao động cạnh tranh trực tiếp với tổ chức công đoàn.

Việc phát triển công đoàn ngành Công Thương phải song hành với việc phát triển kinh tế nước ngoài và các khu công nghiệp, cùng với hoạt động của các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp nước ngoài.

Cụ thể, trong ngành Công Thương, thời gian qua việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã rất thành công; tuy nhiên, sau khi chuyển đổi cơ cấu sở hữu sẽ có nhiều thách thức.

Theo ông Huy, trước đây hoạt động công đoàn nhận được nhiều sự ủng hộ của cấp ủy đảng, lãnh đạo các tổng công ty, mà hiện nay hoàn toàn phải thực hiện theo quy định của pháp luật đối với hoạt động của tổ chức công đoàn.

Từ thời cơ và thách thức như trên, Công đoàn ngành Công Thương đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và đại hội một số ý kiến như sau:

Tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước trong hoạt động của các tổ chức công đoàn; Chính phủ tiếp tục xây dựng Chính phủ kiến tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước; Ưu tiên đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; Quan tâm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

14h30: Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành phiên thảo luận, trả lời câu hỏi của Thủ tướng Chính phủ và nêu câu hỏi đối với Chính phủ trong chương trình "Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII" với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Mở đầu phiên điều hành, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, đại hội vừa nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại đại hội, nêu một số vấn đề, định hướng nội dung, cách thức đại biểu dự đại hội cần tập trung thảo luận, hiến kế đối với Chính phủ.

Đồng chí Bùi Văn Cường mời các đại biểu chính thức của đại hội và các vị khách mời trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi Thủ tướng Chính phủ đặt ra. Đồng chí Bùi Văn Cường mong muốn buổi gặp gỡ, thảo luận với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ hôm nay là diễn đàn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu Công đoàn Việt Nam với đất nước trước yêu cầu mới.

14h15: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu mở đầu chương trình thảo luận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ rất tâm đắc khi biết đại biểu dự đại hội đều nhận tài liệu, văn bản của Đại hội qua Tab, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

“Qua các phương tiện truyền thông, nghe các đồng chí báo cáo và nghiên cứu nội dung, chương trình đại hội, tôi được biết Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã chuẩn bị đại hội rất kỹ càng, chu đáo, có nhiều đổi mới. Tôi tin rằng, với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm của đại biểu, đồng thời phát huy dân chủ cùng với việc điều hành khoa học, chặt chẽ của Đoàn Chủ tịch, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp”- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, đang phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn Việt Nam đã có nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động với các nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả, khẳng định sự đồng hành với Chính phủ và chính quyền các cấp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại đại hội này, tôi rất xúc động được các đồng chí dành trọn một buổi trong chương trình đại hội để Thủ tướng được gặp gỡ, trò chuyện, cùng đại hội thảo luận về một chủ đề rất lớn, rất quan trọng của đất nước, đang được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, đó là: “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Khái quát về các nội dung của chương trình thảo luận, Thủ tướng nhấn mạnh: Năng lực cạnh tranh quốc gia là đề cập đến tổng hợp thể chế, chính sách và các nhân tố quyết định mức độ hiệu quả, tính năng suất của một quốc gia. Một nền kinh tế có năng suất, hiệu quả là nền kinh tế có năng lực sử dụng, khai thác tốt các nguồn lực có hạn. Nói cách khác, bản chất của năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực vận hành nền kinh tế có hiệu quả, với chi phí hợp lý nhất, mang lại kết quả thịnh vượng và bền vững tối đa nhất, với sự tham gia của mọi người, mọi ngành.

Trong khi đó, phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (giữa) tại diễn đàn. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trước khi chương trình thảo luận bắt đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gợi mở cách thức và nội dung phát biểu: “Để buổi thảo luận thực sự đạt kết quả cao, tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đi thẳng vào chủ đề, nêu rõ các giải pháp, gợi mở cho Chính phủ những ý tưởng, sáng kiến, cách làm để cả nước cùng nỗ lực, chung tay nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Tôi xin nêu một số câu hỏi và vấn đề để các đồng chí cùng suy nghĩ, trao đổi, thảo luận:

1. Nhìn nhận của các đồng chí về thời cơ và thách thức đối với nước ta trong 5 đến 10 năm tới?

2. Chính phủ cũng muốn lắng nghe ý kiến của đại biểu, có nhận xét gì về sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian qua; đồng thời có hiến kế gì để công tác điều hành, lãnh đạo của Chính phủ được tốt hơn trong thời gian tới?

3. Nhìn nhận của các đồng chí về năng suất lao động ở nước ta hiện nay và các giải pháp nâng cao năng suất lao động xét từ giác độ người lao động?

4. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất và công tác hiện nay như thế nào? Cần có đột phá gì?

5. Vấn đề đổi mới và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay như thế nào?

6. Công đoàn đã tham gia tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác như thế nào? Công đoàn đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước như thế nào trong thời gian qua? Công đoàn đã tham gia cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ra sao?

Ngay sau Đại hội XII, Công đoàn Việt Nam sẽ làm gì để tiếp tục đồng hành có hiệu quả với Chính phủ trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước?…”.

“Với tinh thần rất cầu thị của Chính phủ và sự trân trọng tình cảm, trí tuệ, nhiệt huyết của đại biểu ưu tú thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam, những người đến từ mọi miền của Tổ quốc, công tác, làm việc tại tất cả các ngành, lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, với mong muốn lắng nghe những kinh nghiệm, đề xuất, hiến kế của các đồng chí, tôi cùng 2 Phó Thủ tướng và nhiều đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng có mặt tại đây.

Tại diễn đàn này, chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi mà các đồng chí nêu ra, đang là vấn đề quan tâm của đông đảo công nhân lao động.

Mục tiêu của buổi thảo luận này là giúp chúng ta thống nhất nhận thức, khẳng định quyết tâm, sớm biến thành hành động cụ thể, tạo bước chuyển mới và mạnh mẽ trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.


Đồng chí Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời một số câu hỏi gợi mở của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hải Nguyễn.

14h: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Trần Thanh Hải cho hay, theo nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động và các đại biểu chính thức dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN và Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng tổ chức buổi gặp gỡ, nói chuyện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” với đại biểu dự đại hội.

Dự và chủ trì phiên thảo luận có: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đào Ngọc Dung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; đồng chí Nguyễn Thành Long - Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

“Việc Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, nói chuyện với các đại biểu và tham gia chủ trì thảo luận về một chủ đề lớn, rất có ý nghĩa với đại hội chúng ta hôm nay. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tin tưởng lớn lao của Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tạo động lực mới để tổ chức Công đoàn và người lao động Việt Nam phấn đấu, nỗ lực, đạt thành tích cao hơn, to lớn hơn trong nhiệm kỳ tới”, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh.


Quang cảnh chương trình “Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII” chiều nay (24.9). Ảnh: Hải Nguyễn.

Đây là dịp để các đại biểu dự đại hội bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của Công đoàn Việt Nam cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội Công đoàn lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn.

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội xác định đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội có 947 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tại đại hội như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước…

Đại hội cũng sẽ thảo luận, biểu quyết, thông qua: Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Đại hội Công đoàn lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26.9. Trong ngày khai mạc - 24.9, đại hội tiến hành các thủ tục, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua Quy chế làm việc của đại hội. Đại biểu thảo luận và thông qua Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung)...