Thép Vicasa – VNSTEEL: Công đoàn sâu sát, phong trào đi lên

Năm 2017, Công ty CP Thép Vicasa - VnSteel đặt mục tiêu đạt 1.420,3 tỷ đồng doanh thu, và 26,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty đã vượt 33% kế hoạch doanh thu và vượt 145% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Có được thành tích này là nhờ một phần đóng góp rất quan trọng từ hoạt động công đoàn của Công ty.

12/03/2018 10:02

Năm 2017, Công ty CP Thép Vicasa - VnSteel đặt mục tiêu đạt 1.420,3 tỷ đồng doanh thu, và 26,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty đã vượt 33% kế hoạch doanh thu và vượt 145% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Có được thành tích này là nhờ một phần đóng góp rất quan trọng từ hoạt động công đoàn của Công ty.

Trong những năm qua, các phong trào thi đua về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… của Công ty đã diễn ra khá mạnh mẽ, sôi nổi. Điển hình là phong trào Lao động giỏi gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo động lực thúc đẩy công nhân lao động hăng say lao động. Trong 5 năm gần đây đã có 1.850 lượt CBCNV đạt lao động tiên tiến, 305 lượt CBCNV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, phong trào thi đua đảm nhận các công trình, việc khó có tổng trị giá trên 30 tỷ đồng được người lao động đăng ký đảm nhận, đã có trên 264 sáng kiến làm lợi 87 tỷ đồng, tiêu biểu như sáng kiến: bố trí công nghệ và lựa chọn thiết bị máy đúc liên tục R5,25m phù hợp với điều kiện của Công ty nhằm giảm tiêu hao điện nung thỏi ở lò cảm ứng và giảm tiêu hao kim loại, giúp làm lợi cho Công ty khoảng 3,2 tỷ đồng; sáng kiến “Cải tạo cán trung hàng ngang sang cán hàng dọc”, giá trị làm lợi khoảng 7,2 tỷ đồng… Qua các phong trào thi đua, đã có 04 lượt CBCNV được Tổng LĐLĐ cấp bằng LĐST, 1 đồng chí được tặng Bằng khen của Chính phủ, Công ty đã thưởng cho các sáng kiến là 492 triệu đồng.

Trong 5 năm từ 2012-2017, Công đoàn Công ty CP Vicasa- VNSTEEL còn vận động đoàn viên công đoàn thực hiện 5 công trình thi đua cấp Tổng công ty, đó là: công trình Chuyển thoi nóng đúc liên tục qua lò gia nhiệt phân xưởng cán; Cải tạo nâng cấp máy đúc liên tục; Cải tạo cán trung hàng ngang sang cán hàng dọc; Cải tạo, nối dài nhà xưởng 50 tấn Phân xưởng luyện; Bộ làm mát hệ thống xử lý khí thải. Tổng giá trị các công trình trên đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đã được Công đoàn Tổng công ty công nhận và khen thưởng 75 triệu đồng.

Nhận định về tầm quan trọng của hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp, ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thép Vicasa- VNSTEEL cho rằng, hoạt động công đoàn mạnh hay yếu phần lớn nằm ở đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong công tác thi đua đảm nhận công trình công đoàn đòi hỏi người cán bộ Công đoàn phải đi tiên phong, nhiệt tình bám sát thực tiến, tích cực tìm hiểu năng lực, sở trường, sở thích của từng công đoàn viên, bám sát nhiệm vụ ủa từng đơn vị, ca, tổ để có các công trình phần việc phù hợp. “Kinh nghiệm cho thấy có rất nhiều công trình mà tập thể CBCNV trong các đơn vị có thể thực hiện tốt. Những đơn vị ít có công trình phần việc thanh niên phần lớn là do cán bộ công đoàn đảm trách không sâu sát với thực tiễn, chưa chủ động tiếp xúc với thủ trưởng đơn vị, ca, tổ nên không có được các công trình phù hợp với điều kiện của đơn vị mình. Bên cạnh đó, cán bộ công đooàn chưa sâu sát với đoàn viên công đoàn nên không nắm bắt kịp thời các ý tưởng, sáng kiến của họ, từ đó bỏ qua nhiều công trình mà đáng lẽ ra đơn vị có thể đăng ký và thực hiện tốt” – ông Khanh chia sẻ thêm.

Càng ngày hoạt động công đoàn càng đòi hỏi những yêu cầu mới để kịp hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động, tạo cảm hứng không chỉ cho người lao động mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng này tới các bộ phận chuyên môn, lãnh đạo các cấp là một việc rất quan trọng mà đội ngũ cán bộ công đoàn phải làm tốt hơn. “Đây vừa là cơ hội song cũng là thử thách của tổ chức Công đoàn trong Công ty CP Thép Vicasa - VNSTEEL trong quá trình nâng cao năng lực, trình độ của mình” - Chủ tịch Khanh nhấn mạnh.