Thấy gì qua Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP?

Trong vòng 6 tháng qua, từ ngày 30/12/2022 đến 02/06/2023, có 31/31 Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức đại hội cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội CĐCS là 2.420 người. Toàn hệ thống Công đoàn VNSTEEL vừa cùng nhau làm nên một kỳ đại hội thành công, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả. 

17/06/2023 06:25

Tận tình hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS
Ngày 19/5/2022, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã xây dựng Kế hoạch số 104/KH-CĐT về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty và Kế hoạch số 152/KH-CĐT ngày 28/7/2022 về việc tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Từ đó đến nay, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã không quản ngại bất kỳ khó khăn nào nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến thời điểm này, công tác đại hội tại các CĐCS đã hoàn tất, toàn thể người lao động đã sẵn sàng cho đại hội VI Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP sắp sửa được diễn ra.

Ngay từ đầu kỳ đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã bám sát vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Các kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn cấp trên; căn cứ vào đặc điểm tình hình của Tổng công ty và các đơn vị để xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tổ chức báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, của Thường trực Công đoàn Công Thương Việt Nam về kế hoạch, phương án tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Tổng công ty. Ngoài ra còn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để quán triệt, triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội, hội nghị, tổ chức 2 Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tại Thái Nguyên và Vũng Tàu trong Quý III năm 2022, với 200 đại biểu của các CĐCS tham dự. Tiếp theo là ban hành, thông báo và lịch duyệt hồ sơ, tổ chức Đại hội các CĐCS. Phân công cán bộ Cơ quan Công đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS… Các CĐCS đã lần lượt tổ chức thành công đại hội công đoàn của đơn vị mình trong không khí làm việc trang nghiêm, hiệu quả.

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã chỉ đạo thành công đại hội điểm các cấp, cụ thể như sau: Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long, đại hội điểm Công đoàn cơ sở thành viên Nhà máy Luyện thép Lưu Xá thuộc Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và đại hội điểm Công đoàn Phân xưởng Cơ điện thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL.

Song song với đó, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty, báo cáo chính trị Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Về cơ bản, các ý kiến đều đồng tình và đánh giá cao các nội dung, chất lượng, bố cục, kết cấu… của dự thảo Báo cáo chính trị. Một số CĐCS đề nghị BTV Công đoàn Tổng công ty xem xét, đề xuất các cấp có thẩm quyền một số vấn đề sau: Công đoàn các cấp và Công đoàn Tổng công ty đại diện tập hợp, đề xuất tăng cường bồi dưỡng, quan tâm giới thiệu cấp uỷ Đảng kết nạp đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ đảng; Bên cạnh đó, quan tâm công tác đạo tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đáng chú ý là đề xuất để phát huy vai trò Công đoàn cơ sở tại đơn vị, cấp uỷ Đảng cần quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn, BCHCĐ cơ sở, đặc biệt là Chủ tịch có cơ cấu trong cấp uỷ Đảng cơ sở, qua đó tích cực phát huy vai trò Công đoàn trong phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Tiếp theo là ý kiến về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của đơn vị và tổ chức Công đoàn.

dai-hoigang-thep-tn2023-06-14161141 Đại hội Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên lần thứ XVI

Lắng nghe, cầu thị để nhìn nhận và ngày càng hoàn thiện
Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của đại biểu, đoàn viên, người lao động, hầu hết các ý kiến của đại biểu, đoàn viên, người lao động đều nhất trí với các nội dung trình bày trong Đại hội và ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ Công đoàn nói riêng và tổ chức Công đoàn nói chung.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra, các đại biểu, đoàn viên, người lao động đề xuất một số kiến nghị với các nội dung chính: Tăng cường công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, đặc biệt là quan tâm tới ổn định việc làm, tăng lương, thu nhập cho người lao động trong bối cảnh lạm phát tăng cao, dịch bệnh khó lường (rất nhiều người lao động tại các đơn vị thiếu/không có việc làm do tình hình khó khăn của các đơn vị như: Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty CP Redstarcera, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL…).

Ngoài ra, Công đoàn các cấp cần quan tâm tới các công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng đoàn viên trẻ, giao nhiệm vụ và tin tưởng đoàn viên ở các vai trò quan trọng, qua đó đào tạo, bồi dưỡng để đoàn viên trưởng thành cả về tư tưởng, lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận những vị trí cao hơn trong tổ chức, đơn vị; tăng cường các phong trào thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật để cán bộ đoàn viên có sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết cũng như rèn luyện sức khoẻ; một số ý kiến đề nghị Công đoàn tiếp tục phối hợp lãnh đạo đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về ATVSLĐ, tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, xử lý các tình huống phát sinh, phức tạp.

Qua kỳ đại hội CĐCS có thể nhận thấy, đối với công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS, các CĐCS nghiêm túc triển khai đúng quy trình, có sự chỉ đạo thông suốt của cấp uỷ Đảng cùng cấp và phối hợp của chuyên môn. Công tác chuẩn bị cho Đại hội CĐCS được chỉ đạo nghiêm túc, tạo điều kiện cho việc trang trí, khánh tiết, điều kiện phục vụ Đại hội, chuẩn bị đầy đủ các văn bản, nhân sự, phiếu bầu, biên bản bầu cử.

Trước đại hội một thời gian, Công đoàn Tổng công ty tổ chức tập huấn cho Công đoàn cơ sở để hướng dẫn Công đoàn tổ, bộ phận về nội dung, lưu trình, nguyên tắc Đại hội và hướng dẫn cả chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các biểu mẫu liên quan...

Về phía mình, các CĐCS đều có xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội. Khi thông qua hồ sơ với Công đoàn Tổng công ty và cấp ủy đơn vị, CĐCS chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, đều gửi trước hồ sơ về cơ quan thường trực đúng yêu cầu. Công đoàn cơ sở nghiên cứu, tham gia góp ý, chỉ đạo; BCH CĐCS tiếp thu và bổ sung, sửa đổi nghiêm túc cả về nội dung báo cáo, phương hướng, chương trình Đại hội và kiểm điểm của BCH, phiếu bầu, biên bản bầu cử, thể lệ, cách thức bầu cử... Ban Chấp hành các CĐCS đều bám sát đúng tiến độ duyệt hồ sơ và tổ chức đại hội theo kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty...

Một kỳ đại hội rất nghiêm túc, đúng quy định của toàn hệ thống Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã khẩn trương diễn ra trong suốt thời gian qua với rất nhiều sự cố gắng, nỗ lực và nhờ vậy đã dạt được những thành công rất lớn. Mặc dù vẫn còn một số bài học kinh nghiệm có thể rút ra cho lần sau như công tác xây dựng văn kiện Đại hội tại một số CĐCS còn lúng túng, số liệu còn sơ sài một vài nơi chưa đánh giá hết toàn bộ tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ của BCHCĐ, hoặc đồng chí Chủ tịch chưa đầu tư cho nghiên cứu, rà soát, xây dựng văn kiện chất lượng, một số vấn đề về công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử… song việc chỉ đạo Đại hội CĐCS trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công, đạt kết quả đảm bảo đúng với yêu cầu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đề ra và theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trọng đại, dân chủ và sâu rộng trong đoàn viên công đoàn và công nhân lao động; góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên; góp phần ổn định tình hình chính trị nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, đảm nhận công trình, việc làm... chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. 

cong-doan_727x0 Đại hội đại biểu Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long 

Những kết quả của Đại hội CĐCS Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Số CĐCS Đại hội Đại biểu: 20 đơn vị.

- Số CĐCS Đại hội toàn thể:  11 đơn vị.

- Số CĐCS bầu Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội: 08 đơn vị.

- Số UVBCH bầu tại Đại hội: 216 đồng chí.

  + Số ủy viên BCH CĐCS tái cử: 143 đồng chí, chiếm 66,2%.

  + Số ủy viên BCH CĐCS tham gia lần đầu: 73 đồng chí, chiếm 33,8%.

  + Số Chủ tịch CĐCS tái cử: 26/31 đồng chí, chiếm 83,88% (trong đó chủ tịch nữ là 06 đồng chí, chiếm tỷ lệ 19,35%).

  + Số Phó Chủ tịch CĐCS tái cử: 22/28 đồng chí, chiếm 78,57%.

- Số CĐCS có Ban Thường vụ: 06 đơn vị, chiếm 19,35%.

- Số đại biểu được bầu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty: 129 đại biểu.

- Số tham luận tại Đại hội: có 31/31 Đại hội có từ 01 đến 02 tham luận của đoàn viên, đặc biệt có Đại hội chuẩn bị 04 tham luận.

- Số Ban Chấp hành CĐCS đã tổ chức phiên họp thứ nhất ngay trong buổi tổ chức Đại hội: 31/31 đơn vị.

 Kết quả chỉ đạo bầu trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội

 - Đã chỉ đạo 7/15 CĐCS khu vực ngoài nhà nước tổ chức bầu trực tiếp chức danh chủ tịch tại Đại hội (đạt tỷ lệ 46,7%) theo đúng Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và 1 CĐCS khu vực nhà nước (CĐCS Đại hội điểm).

- Kết quả 8 đồng chí Chủ tịch CĐCS trúng cử với tín nhiệm cao.

Minh Thủy (tapchicongthuong.vn)