Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn VNSTEEL năm 2014

Ngày 18/4/2014 tại thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn năm 2014 cho các Cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam.

25/04/2014 09:52

Ngày 18/4/2014 tại thành phố Vũng Tầu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn năm 2014 cho các Cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã về dự chỉ đạo và trực tiếp lên lớp; Tham dự lớp tập huấn có gần 50 đồng chí là UV ban chấp hành, UBKT Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty ở khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã nêu rõ: Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ Cán bộ công đoàn các cấp luôn được Công đoàn Tổng công ty quan tâm coi trọng; Công đoàn Tổng công ty xác định đây là nhiệm vụ quan trọng sau mỗi kỳ đại hội và được đưa vào chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam.

Mục đích của đợt tập huấn lần này là nhằn nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho các cán bộ Công đoàn các cấp về: Phương pháp hoạt động ở công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở, chức năng nhiệm vụ của Tổ trưởng công đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tập huấn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn mới được sửa đổi năm 2012, tập huấn về Hợp đồng Lao động và tập huấn về Công tác Tài chính Công đoàn.

Những nội dung tập huấn lần này được công đoàn Tổng công ty lựa chọn là rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và nhu cầu thực tiễn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn: