Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn khu vực phía nam năm 2014

Ngày 19/10/2014 tại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh; Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn năm 2014 cho Cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam.

20/10/2014 13:45

Ngày 19/10/2014 tại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh; Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn năm 2014 cho Cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và đồng chí Hổ Phi Giao, Ủy viên BTV Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam đã về dự chỉ đạo và trực tiếp lên lớp truyền đạt những nội dung tập huấn tới các học viên; Tham dự lớp tập huấn có gần 120 đồng chí là UV ban chấp hành, UBKT Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch, Phó chủ tịch, UVBCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty ở khu vực phía Nam.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã nêu rõ: Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ Cán bộ công đoàn các cấp luôn được Công đoàn Tổng công ty quan tâm coi trọng; Công đoàn Tổng công ty xác định đây là nhiệm vụ quan trọng sau mỗi kỳ đại hội và được đưa vào chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam.
Mục đích của đợt tập huấn lần này là nhằn nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho các cán bộ Công đoàn các cấp về: Phương pháp hoạt động ở Công đoàn cơ sở, chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tập huấn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam mới được sửa đổi năm 2012, tập huấn về Nghị định 60/CP và tập huấn về Công tác Tài chính Công đoàn.
Những nội dung tập huấn lần này được công đoàn Tổng công ty lựa chọn là phù hợp và rất cần thiết với cán bộ công đoàn các cấp và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và nhu cầu thực tiễn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Các học viên tham dự lớp tập huấn ngày 19-10-2014

Ô. Hồ Phi Giao - Trưởng ban TC CĐCTVN đang truyền đạt tại lớp tập huấn ngày 19-10-2014

Ô. Nguyễn Xuân Thái - Phó Chủ tịch CĐCTVN dang truyền đạt tại lớp tập huấn ngày 19-10-2014

Toàn cảnh lớp tập huấn ngày 19-10-2014