TẶNG 99 XUẤT QUÀ TỚI GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ CNLĐ BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2015

Hưởng ứng tổ chức hoạt động tháng công nhân năm 2015 do Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn triển khai tới tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2015

14/05/2015 16:33

Hưởng ứng tổ chức hoạt động tháng công nhân năm 2015 do Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn triển khai tới tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2015.

Ở tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty đều tổ chức phát động phong trào, treo băng rôn khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền về tháng công nhân; Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động đặc biệt là cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn cơ sở và đoàn viên, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra để khắc phục kịp thời những sai phạm có thể sẩy ra trong công tác An toàn VSLĐ - PCCN…, góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất - Kinh doanh của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2015 Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động. Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chi 10.000.000 đồng để thăm hỏi 20 trường hợp (mỗi xuất quà là 500.000 đồng); Quỹ xã hội từ thiện của Tổng công ty đã chi 18.000.000 đồng để thăm hỏi 18 trường hợp (mỗi xuất quà là 1.000.000 đồng); Công đoàn Tổng công ty đã chi 30.500.000 đồng để thăm hỏi 61 trường hợp (mỗi xuất quà là 500.000 đồng);

Suất quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đối với NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp./.

Một số hình ảnh trao quà cho người Lao động

Đoàn Công tác CĐCTVN và CĐTCT Thép Việt Nam kiểm tra các đơn vị triển khai hoạt động tháng CN
Trao quà cho anh Lê Thiết Thành và anh Phan Văn Thanh- Thép Việt Hàn
Trao quà cho CN Công ty CP Luyện cán Thép GS có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho anh Trần Ngọc Giang và anh Trần Xuân Khu - CTy Nasteelvina