Quy chế dân chủ cơ sở ở VNSTEEL: 5 năm đã đi vào cuộc sống?

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã triển khai tích cực các kế hoạch, chương trình công tác hướng tới công đoàn cơ sở (CĐCS) và người lao động, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp vì sự ổn định và phát triển.

21/10/2019 14:48

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã triển khai tích cực các kế hoạch, chương trình công tác hướng tới công đoàn cơ sở (CĐCS) và người lao động, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp vì sự ổn định và phát triển.

Ngày 13/10/2019, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 năm 2019; Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CĐT ngày 11/4/2014 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa IV về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Thép Việt Nam.

Ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu trong hội nghị

Càng khó khăn công đoàn càng bám sát người lao động

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã triển khai tích cực các kế hoạch, chương trình công tác hướng tới CĐCS và người lao động, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp vì sự ổn định và phát triển, và đã đạt nhiều kết quả nhất định, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, của đơn vị, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tuy nhiên, trước những khó khăn của ngành thép từ giữa quý 3/2019 đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Do đó, vai trò của tổ chức Công đoàn là càng phải đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ với các chương trình, nội dung cụ thể và thiết thực hơn nữa, tăng cường nắm bắt thông tin, động viên người lao động vững tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quý 4 và cả năm 2019 của Tổng công ty.

5 năm đã đi vào cuộc sống?

Ngày 11/4/2014, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa IV đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CĐT về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Thép Việt Nam.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CĐT, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp thiết thực, có hiệu quả trong việc đổi mới và nâng cao hiểu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn 1360 của Tổng LĐLĐVN và các Quy chế của Tổng công ty.

Ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

Phần lớn Công đoàn cơ sở đều nhận định rằng quy chế dân chủ cơ sở trong 5 năm qua đều được thực hiện khá thuận lợi, nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của người lao động. Có một điểm rất tích cực đó là sự điều chỉnh linh hoạt của một số nội dung trong thực hiện quy chế dân chủ như thời gian tiếp nhận phản hồi của người lao động sẽ tùy thuộc vào mỗi đơn vị thay vì cứng nhắc 3 tháng 1 lần như quy định.

Những phát biểu thảo luận của các CĐCS sẽ góp phần quan trọng vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn TCT trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian tới. Tất cả đều nhằm tới mục tiêu xcây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam ổn định và phát triển.

Chủ tịch Công đoàn và Tổng giám đốc ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng công ty theo NĐ 149/NĐ-CP và với Tổ chức Công đoàn

Đặc biệt, cũng trong hội nghị này, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam đã thống nhất cùng Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng công ty theo NĐ 149/NĐ-CP và với Tổ chức Công đoàn còn là bước đầu cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN theo Chương trình 1306/CTr-TLĐ ngày 15/8/2019 và Kế hoạch số 505/KH-CĐCT 7/10/2019 CĐCT Việt Nam về việc “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023”.