Kết quả bước đầu trong công tác Chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp VNSTEEL

Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. Đối với Công đoàn VNSTEEL, Đại hội là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra các mục tiêu, phương hướng trong giai đoạn 2017-2022.

15/09/2017 08:09

Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. Đối với Công đoàn VNSTEEL, Đại hội là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra các mục tiêu, phương hướng trong giai đoạn 2017-2022.

Những lời ca, tiếng hát của CBCNVC-LĐ mang đến Đại hội

Hiện nay, hệ thống tổ chức Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có 41 công đoàn cơ sở trực thuộc với 15.641 đoàn viên công đoàn. Với số lượng đoàn viên công đoàn lớn mạnh, Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty xác định công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội Công đoàn các cấp trong năm 2017.

Hoạt động của tổ chức Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, HĐQT và ban điều hành. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 25/KH-CĐCT ngày 24/01/2017 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUT ngày 15/3/2017 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Công thương Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-CĐT ngày 03/4/2017 về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tập huấn công tác đại hội cho công đoàn cơ sở tại 3 khu vực Bắc – Trung – Nam (qua Video conference). Đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và biểu mẫu hóa hồ sơ Đại hội nhằm giúp các Công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt, đầy đủ nội dung để khi tiến hành Đại hội sẽ đảm bảo thành công và đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình triển khai đại hội Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ và cán bộ các ban Công đoàn Tổng công ty thường xuyên nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị đại hội tại cơ sở, trong đó trọng tâm là công tác nhân sự; tham mưu của các công đoàn cơ sở về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời làm việc với lãnh đạo các đơn vị về công tác cán bộ để tìm ra phương hướng, kế hoạch sắp xếp và chuẩn bị công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị chu đáo dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, từ đó để Đại hội thông qua các chủ trương lớn cho nhiệm kỳ 2017-2022. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, phong phú, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Đoàn viên Công đoàn tham dự Đại hội

Nhằm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội tại các Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã chọn ra 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm là: Công đoàn Mỏ than Phấn Mễ thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên và Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL. Đại hội điểm đã diễn ra thành công tốt đẹp, công tác nhân sự tại Đại hội được diễn ra dân chủ, đúng theo đề án nhân sự được Đại hội biểu quyết thông qua. Ngay sau Đại hội điểm của hai công đoàn cơ sở, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thành công tốt đẹp

Tính đến ngày 09 tháng 9, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo 26/41 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội (đạt 63,4%), đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tại Đại hội các Công đoàn cơ sở đã có hơn 70 ý kiến tham luận; các ý kiến chủ yếu tập trung vào thảo luận mục tiêu và biện pháp cụ thể trong dự thảo báo cáo; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Các báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 trình đại hội và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam được triển khai nghiêm túc, nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết có tính phát hiện, xây dựng cao.

Tham luận tại Đại hội

Công tác bẩu cử đã được diễn ra công khai, dân chủ, minh bạch. Ban Chấp hành mới được bầu ra đảm bảo đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện với 150 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó có 42 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 35,7%; Tuổi bình quân của Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới trẻ, có những đơn vị tuổi đời bình quân dưới 37 tuổi, trẻ trung, năng động, nhiệt huyết. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn phiên thứ nhất đã bầu 26 đồng chí Chủ tịch khóa mới, trong đó có 21 đồng chí tái cử. Tính đến nay, 100% nhân sự chủ chốt của các Công đoàn cơ sở đều đảm bảo theo dự kiến Ban Chấp hành khóa cũ xây dựng. Đại hội cũng bầu ra 61 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các đơn vị đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận công tác chuẩn bị, triển khai Đại hội CĐCS thực hiện chu đáo, bài bản

Có thể thấy rằng, tại các Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi đã được tổ chức tại cơ sở để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp như tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ; đăng ký công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn nghệ được hầu hết các cơ sở tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ CNVC trong lao động, sản xuất.

Nhìn chung, kết quả bước đầu cho thấy công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo về mặt thời gian, các yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Đại hội.

Đại hội Công đoàn các cấp là dịp CBCNVC-LĐ được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác Công đoàn; sự đồng thuận, tin tưởng của đoàn viên và người lao động. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị nội dung và các điều kiện tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023./.