Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN tại VNSTEEL

Vừa qua, Công đoàn VNSTEEL đã phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014 cho tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống.

02/04/2014 10:56

Vừa qua, Công đoàn VNSTEEL đã phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014 cho tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT ngày 10/01/2011 của liên bộ LĐTBXH-BYT, ở tất cả các đơn vị trong toàn ngành đều tổ chức phát động phong trào, treo băng rôn khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền về tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN); Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, thiết bị; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về Bảo hộ lao động; quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra để khắc phục kịp thời những sai phạm có thể xẩy ra trong công tác ATVSLĐ- PCCN…, kết quả từ đầu năm đến nay trong toàn hệ thống không có tai nạn lao động xảy ra, góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty.

Từ ngày 16/3 đến ngày 23/3 năm 2014, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi động viên, chia sẻ với NLĐ bị TNLĐ năm 2013. Tổng công ty đã chi hàng chục triệu đồng để thăm hỏi các trường hợp bị tai nạn trong năm 2013. giá trị món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty đối với NLĐ đang làm việc tại các đơn vị.

Một số hình ảnh trao quà cho người bị TNLĐ: