Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 - Công Đoàn VNSTEEL

Ngày 04/07/2014, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm - triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

09/07/2014 09:13

Ngày 04/07/2014, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm - triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thái – Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, cùng đại diện Lãnh đạo các Ban chức năng Công đoàn Công thương Việt Nam, ông Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Đặng Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn, các Phó chủ tịch Công đoàn, các Ủy viên BCH và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty và gần 100 đại biểu đại diện các Phòng Ban cơ quan Tcty, các Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty đã về dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2014, do tác động của sự suy thoái nền kinh tế, cạnh tranh giữa các nhà sản xuất thép trong nước và nhập khẩu ngày càng tăng và gay gắt đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SX - KD, hoạt động Công đoàn, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Song với sự cố gắng của cả đội ngũ, toàn hệ thống trong TCty đã nỗ lực phấn đấu cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty có lãi, công tác đầu tư phát triển, đổi mới tái cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai tích cực, việc làm, thu nhập của người lao động được giũ vững, chế độ chính sách được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, quan hệ lao động trong cả hệ thống tốt, người lao động yên tâm làm việc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và ông Vũ Bá Ổn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đánh giá cao về tổ chức Công đoàn Tổng công ty trong thời gian vừa qua đã phố hợp với chuyên môn tổ chức tốt nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tiết thực cho doanh nghiệp đảm bảo tốt đời sống, việc làm cho người lao động trong thời điểm khó khăn.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng tình hình giá cả đầu vào tăng và biến động lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các đơn vị, đồng thời gây rất nhiều khó khăn đến việc làm đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD nhưng hầu hết các đơn vị đều tích cực phấn đấu sản xuất kinh doanh có lãi và đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty đã báo cáo kết quả cuộc vận động ủng hộ Biển Đảo của đoàn viên Công đoàn và người Lao động Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của người Lao động trong toàn hệ thống Tổng công ty đã có tinh thần, ý thức trách nhiệm đóng góp để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Tổng kết hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh – Chủ tịch Công đoàn Tcty, biểu dương các công đoàn cơ sở đã sát cánh cùng với chính quyền tại đơn vị lãnh đạo CNVC lao động thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014. Đồng thời, ông yêu cầu các công đoàn cơ sở cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục đến người Lao động để người Lao động cùng chia sẻ những khó khăn, thuận lợi với doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm và phối hợp tốt với chuyên môn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kính doanh năm 2014 của các đơn vị và Tổng công ty.

Một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị: