Hoạt động Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2022 của VNSTEEL trong thời kỳ “bình thường mới”

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-CĐCT ngày 15/3/2022 về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Hướng dẫn số 90/HD-CĐCT ngày 15/3/2022 về Tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL) đã ban hành kế hoạch tổ chức với nhiều hoạt động mới phù hợp với thời kỳ “bình thường mới”.

28/04/2022 10:13

vtm-thi-dau

Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2022 là “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Chủ đề của Tháng hành động vì ATVSLĐ năm 2022 là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Thời gian thực hiện sẽ từ 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022.

Theo đó, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL) sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động Tháng Công nhân và Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và triển khai đến CĐCS. Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động vì An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 để tuyên truyền trên các cơ quan báo chí; Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, phối hợp với người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động “cám ơn người lao động”; chăm lo cho người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2021 bằng các việc làm thiết thực như: Hỗ trợ, thăm hỏi, tổ chức các chương trình thiết thực, hiệu quả nhân tháng công nhân như: Trang bị các thiết bị cải thiện điều kiện làm việc, giải nhiệt, nước giặt … duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn ca, các nhà ăn ca tự chọn

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức hiến máu nhân đạo; Tổ chức các phong trào thi đua, các giải thể thao của Tổng công ty và ở các Cụm Thi đua-Văn hóa thể thao theo điều kiện phù hợp; Xét duyệt sáng kiến và công nhân tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng; Tổng hợp, đánh giá mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động vì ATVSLĐ năm 2022 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Về phía các công đoàn cơ sở, nhằm đảm bảo “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, đồng thời phát huy cao nhất vai trò của công nhân đối với sự phát triển chung của Tổng công ty và đơn vị, các công đoàn cơ sở căn cứ vào kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp, chủ động phối hợp, đề xuất với Người sử dụng lao động và căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai các hoạt động thi đua yêu nước, phù hợp và có hiệu quả.

Chú trọng việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động vì ATVSLĐ năm 2022, nhất là các cá nhân có sáng kiến, vượt khó, phát triển. Khi tổ chức thương lượng, đối thoại cần tập trung đề xuất kiến nghị giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

VNSTEEL News

Bình luận