ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỚI ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP TỔNG CÔNG TY

Ngày 29/9/2015, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và Tổng Giám đốc Tổng công ty đã tổ chức đối thoại lần 1 năm 2015.

13/10/2015 09:09

Căn cứ Điều 10, Mục 1, Chương 3 Nghị định 60/CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Điều 64, 65, Mục 1, Chương 5 Bộ Luật Lao động 2012.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-VNS ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty); Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Tổng giám đốc Tổng công ty và BCH Công đoàn Tổng công ty thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2015; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 836/NQLT-VNS-CĐ ngày 07 tháng 7 năm 2014).

Ngay sau khi Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 cuả Chính phủ ban hành về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ký quyết định số 253/QĐ-VNS ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhằm tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động, từ đó thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế những tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động SXKD. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã ban hành Hướng dẫn số 43/HD-CĐT ngày 10/3/2014 về Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 06/CP.

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đã được cụ thể hoá bằng các hành động cụ thể:

- Người lao động được ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động trên nguyên tắc thoả thuận, mức thu nhập được hưởng sẽ dựa vào hiệu quả và năng suất làm việc, được đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp luật, ngoài ra người lao động còn được tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Các nội dung thỏa ước lao động tập thể được lấy ý kiến của người lao động thông qua các cuộc họp tại các tổ công đoàn trước khi người đại diện Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty ký kết với người sử dụng lao động.

- Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng hay trong hội nghị người lao động hàng năm, kế hoạch kinh doanh và kết qủa thực hiện, các nội dung tài chính liên quan đến người lao động, việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi... được báo cáo công khai, minh bạch.

Được sự thống nhất của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc tổ chức đối thoại và nội dung đối thoại cấp Tổng công ty năm 2015. Ngày 29/9/2015, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức đối thoại lần 1 năm 2015.

Chủ tọa buổi đối thoại:

- Ông Nghiêm Xuân Đa, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Tham dự buổi đối thoại còn có:

+ Đại diện người sử dụng Lao động: Ông Vũ Bá Ổn-Phó Tổng giám đốc, các Ông Trưởng (phó) ban nghiệp vụ, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

+ Đại diện người Lao động: Các ông ủy viên Ban Thường vụ, Văn phòng Công đoàn Tổng công ty, đại diện 06 Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc: Khoáng sản và LK Việt Trung, Gang thép Thái Nguyên, Cơ quan Tổng công ty, Kim khí TP Hồ Chí Minh, Thép Miền Nam-VNSTEEL và thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL.

Nội dung đối thoại gồm có:

- Thông tin về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015, các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2015 của toàn hệ thống.

- Chủ trương giải pháp tháo gỡ khó khăn tại các đơn vị (Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên...) nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Chủ trương, giải pháp duy trì liên kết hệ thống (quan hệ kinh tế, quan hệ công đoàn, hỗ trợ lao động dôi dư) khi thực hiện kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, liên kết giai đoạn 2015-2016 và các năm tiếp theo.

- Về lộ trình thực hiện xây dựng thang, bảng lương mới, ký kết HĐLĐ của các đơn vị thuộc Công ty Mẹ-Tổng công ty phù hợp với Luật lao động, Luật BHXH có hiệu lực từ 01/01/2016.

Đồng thời, trên cơ sở các cuộc đối thoại giữa Người sử dụng lao động với đại diện người lao động được tổ chức trong quý 3/2015 tại các đơn vị trong Tổng công ty, đã tạo được môi trường thân thiện, dân chủ, từ đó người lao động có thể bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, cũng như giải đáp các băn khoăn, khúc mắc để có thể yên tâm công tác. Ngoài các kiến nghị đã được Người sử dụng lao động các đơn vị giải đáp, còn có 15 kiến nghị với Tổng công ty và được giải đáp tại hội nghị.

Sau hơn 03 giờ làm việc, hai bên đã thống nhất cao về 04 nội dung đối thoại được thông tin đầy đủ cũng như việc giải đáp các kiến nghị của cơ sở được thỏa đáng, đồng thời công khai biên bản hội nghị trên Website của Tổng công ty, cuộc đối thoại đã tạo được môi trường thân thiện, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao giữa Người sử dụng lao động và Đại diện người lao động

Hai bên cùng thống nhất trong quý 4/2015 và các năm tiếp theo cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động, tiếp tục cập nhật và tuyên truyên sâu rộng đến toàn thể người lao động các vấn đề pháp luật liên quan đến người lao động, giúp cho người lao động nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, bản thân người lao động, đặc biệt là lao động trẻ cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình để cùng nhau xây dựng một tập thể VNSTEEL đoàn kết, vì một tương lai phát triển bền vững.

Một số hình ảnh buổi đối thoại

Ô. Vương Duy Khánh-Chủ tịch CĐTCT đại diện người Lao động đề nghị những nội dung đối thoại
Ô. Nghiêm Xuân Đa- TGĐ Tổng công ty đại diện người sử dụng Lao động trả lời những câu hỏi đối thoại
Toàn cảnh cuộc đối thoại