ĐH Công đoàn Cơ quan VNSTEEL nhiệm kỳ 2013-2015

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty, ngày 25.12.2012, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 – 2015.

27/12/2012 08:25

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty, ngày 25.12.2012, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 – 2015.

Các đại biểu dự Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Văn Tinh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Lê Phú Hưng - Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Vương Quốc Lơi - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí trong ban thường vụ Đảng Uỷ, Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP và 72 công đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 200 CBCNVC Lao động về dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của BCH Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 - 2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2015. Theo đó, báo cáo đã nêu và đánh giá cụ thể những thuận lợi và khó khăn, những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, trên cơ sở phân tích những nguyên nhân cụ thể để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Tổng công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2013 – 2015 với 9 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của Công đoàn cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Lễ ra mắt BCH Công đoàn cơ quan Tcty nhiệm kỳ 2013 -2015

Với tinh thần đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của BCH Công đoàn Công ty khóa XI với các nội dung chủ yếu là: Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã làm được và từng bước khắc phục những hạn chế còn tồn tại của Công đoàn khóa X, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người lao động, ổn định việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để người lao động yên tâm công tác, tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ và nhận thức đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn, xây dựng đội ngũ công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty và cuộc sống của người lao động.

Đồng chí Lê Phú Hưng - TGĐ Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Phú Hưng - Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá cao thành tích của Công đoàn cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 – 2012 đã làm được. Đồng chí chỉ đạo nhiệm kỳ tới Công đoàn cơ quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa xây dựng Công đoàn cơ quan thành tập thể vững mạnh, phù hợp với sự phát triển mới của Tổng công ty.

Vũ Anh (VNSTEEL)