Đại hội Công đoàn Công ty VMSC lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2022

Ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ - VNSTEEL (VMSC) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2022.

30/11/2018 14:04

Ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ - VNSTEEL (VMSC) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2022.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và các Ban Công đoàn Tổng công ty. Đồng chí Hoàng Xuân Hồng - Bí Thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ cùng toàn thể Đoàn viên Công đoàn hiện đang công tác tại Công ty đã có mặt tại Đại Hội.

Đ/c Lê Thị Nga - Chủ tịch lâm thời Công đoàn Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn công ty

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thị Nga - Chủ tịch lâm thời Công đoàn Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn công ty từ khi thành lập đến nay và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2022 và báo cáo kiểm điểm của BCH lâm thời Công đoàn Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực và dịch vụ - VNSTEEL.

Đ/c Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu Chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của BCH Công đoàn lâm thời Công ty, mặc dù Công đoàn Công ty mới thành lập nhưng trong thời gian qua đã luôn cố gắng khi Công ty mới chuyển đổi mô hình và gặp rất nhiều khó khăn bởi sức cạnh tranh và sự hội nhập quốc tế sâu rộng ảnh hưởng đến việc xuất khẩu lao động. Tuy nhiên BCH Công đoàn lâm thời đã khắc phục khó khăn cùng với chuyên môn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Công đoàn công ty cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, đồng hành với chuyên môn tổ chức vận động cán bộ đoàn viên và người lao động đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; động viên CBCNVC-LĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua" Học tập và làm theo lời Bác dạy", góp sức cùng với Công ty và Công đoàn Tổng công ty không ngừng phát triển.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty VMSC khoá I, nhiệm kỳ 2018-2022 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn đã được bầu với 03 đồng chí và đồng chí Lê Thị Nga tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty khoá I, nhiệm kỳ 2018-2022.