ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (Lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

02/07/2018 14:04

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịchTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịchTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đ/c Trần Quốc Khánh – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam có Đ/c Trần Quang Huy, Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, các đ/c Phó Chủ tịch và trưởng các ban Công đoàn Công Thương Việt Nam,các đồng chí là lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam qua các thời kỳ cùng 389 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 200 nghìn đoàn viên, người Lao động của ngành Công Thương về tham dự Đại hội;

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam vinh dự có 20 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 16 nghìn đoàn viên, người Lao động của Tổng công ty về tham dự Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đ/c Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT được Đại hội giới thiệu và bầu vào đoàn chủ tịch điều hành Đại hội;

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cùng với sự phối hợp của các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong toàn ngành Công Thương Việt Nam, hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả nhất định. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn Công Thương Việt Nam luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết thống nhất, nghiêm túc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đặc biệt, Công đoàn ngành Công Thương đã chủ động tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đó duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào "Thi đua học tập và làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày" xây dựng ý thức tự hào về truyền thống của ngành;

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn ngành, mặc dù trong nhiệm kỳ qua cũng có những thời điểm ngành Công Thương gặp rất nhiều khó khăn bởi sức cạnh tranh và sự hội nhập quốc tế sâu rộng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của toàn ngành. Tuy nhiên Công đoàn ngành Công Thương đã khắc phục khó khăn cùng với các tổ chức, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập sâu rộng của nền kinh kế toàn cầu, Công đoàn ngành cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, đồng hành với chuyên môn tổ chức vận động cán bộ đoàn viên và người lao động đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; động viên CBCNVC-LĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua" Học tập và làm theo lời Bác dạy", góp sức cùng với Bộ Công Thương không ngừng phát triển.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 41 đồng chí, tại Hội nghị BCH phiên thứ nhất đồng chí Trần Quang Huy, được bầu tái cử là Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam được bầu tái cử là Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Cũng tại Đại hội đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty vinh dự được bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam trong số 10 đồng chí đại biểu của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

Đoàn Đại biểu Công đoàn TCT Thép Việt Nam tham dự Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam

Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III ra mắt Đại hội