Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Trách nhiệm

Ngày 11/04/2023, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. 

11/04/2023 17:07

Tại Đại hội, đồng chí Đào Thị Ánh Vân đã thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày Báo cáo chính trị của BCH Công đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023. Suốt nhiệm kỳ qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, chiến tranh thương mại, xung đột địa chính trị và quân sự, các lệnh trừng phạt giữa các nền kinh tế lớn, lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ... đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế, đời sống xã hội. Trong tình hình đó, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty và sự ủng hộ của đoàn viên công đoàn, người lao động để vượt qua những khó khăn và thách thức trong bối cảnh chung. Chính vì vậy mà trong nhiệm kỳ qua được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam ghi nhận và khen thưởng Cờ thi đua cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty và Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

6S8A4978 Đồng chí Đào Thị Ánh Vân trình bày Báo cáo chính trị của BCH Công đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn Cơ quan Tổng công ty có những thuận lợi nhất định, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, đặc biệt trong thời điểm Cơ quan Tổng công ty phải triển khai các phương án làm việc  để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn chung của Tổng công ty. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự chỉ đạo và hỗ trợ của Công đoàn Tổng công ty, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của chuyên môn, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn và sự đoàn kết thống nhất của toàn thể đoàn viên, người lao động trong Cơ quan Tổng công ty đã góp phần giúp cho phong trào CNV-LĐ và hoạt động Công đoàn đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Hoạt động Công đoàn đã đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Tổng công ty, phối hợp thực hiện các chế độ chính sách, giải quyết mối quan hệ lao động hài hoà, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, vận động người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp.

6S8A5173 Đồng chí Lê Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Lê Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty và đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã thông tin, phân tích tình hình, đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Cơ quan. Đồng thời các đồng chí cũng nhận định những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; quán triệt mục tiêu nhiệm vụ; các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan, của chuyên môn, của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt cho toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Cơ quan Tổng công ty, Đoàn chủ tịch đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra. Công đoàn cơ quan Tổng công ty sẽ tiếp tục đánh giá và nhìn nhận những thuận lợi và khó khăn, thách thức, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể nhằm tổ chức tốt các nhiệm vụ cơ bản mà Đại hội đề ra.

6S8A5210 Đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với sự thống nhất cao, thực hiện việc bầu cử dân chủ và đúng quy định, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan TCT Thép Việt Nam-CTCP khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Đoàn Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm có 10 đồng chí và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết.

6S8A5360 Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan TCT Thép Việt Nam - CTCP khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Với khẩu hiệu: "Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Trách nhiệm", Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và thách thức mới. Nhờ sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cùng sự ủng hộ và đồng hành của toàn thể đoàn viên cùng với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được. Sau khi ra mắt, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 xin hứa sẽ cố gắng hết mình xây dựng mục tiêu: “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động”.

Một số hình ảnh Đại hội:

6S8A4808 6S8A4958 Đảng uỷ cơ quan Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

6S8A4969 Công đoàn Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

6S8A5280 6S8A5270

6S8A5374 Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan TCT Thép Việt Nam - CTCP khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng công ty

VNSTEEL News