Công đoàn VPĐD TP.HCM tổ chức thành công đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 22/02/2023, Công đoàn Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công đại hội Công đoàn Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

23/02/2023 13:22

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Vương Lý Hợp - Uỷ viên BTV, Phó Ban Tài chính Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Hà Minh Huấn - Bí thư Chi bộ Văn phòng đại diện và đặc biệt là sự có mặt của toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng đại diện.

dhcd-vpdd-2023-1 Đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty gửi tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội Công đoàn Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng đại diện khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2023 và Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Văn phòng đại diện khoá I, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đưa ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng và quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

dhcd-vpdd-2023-2 Đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn 03 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tham gia vào BCH Công đoàn Văn phòng đại diện khoá II để lãnh đạo, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra, phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động, sản xuất của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có hiệu quả, xây dựng Công đoàn Văn phòng đại diện ngày càng vững mạnh, đời sống, việc làm thu nhập cho người lao động từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

1 BCH Công đoàn khoá II: Đồng chí Phan Ngọc Vũ, đồng chí Tường Duy Quang, đồng chí Nguyễn Nguyệt Nga

Đồng thời Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính thức là đồng chí Hà Minh Huấn - Bí thư Chi bộ và đồng chí Phan Ngọc Vũ - Chủ tịch Công đoàn đại diện cho trí tuệ của toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động Văn phòng đại diện đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ II đã hoàn thành các nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị BCH Công đoàn Văn phòng đại diện khoá II, phiên thứ I đã bầu đồng chí Phan Ngọc Vũ - Chủ tịch Công đoàn khoá II, đồng chí Tường Duy Quang - Phó Chủ tịch Công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phan Ngọc Vũ - VPĐD TP.HCM