Công đoàn VNSTEEL: Thưởng lớn cho các đơn vị đạt thành tích trong thi đua kỷ niệm chào mừng 90 năm thành lập Đảng

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020) cũng như kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong hệ thống Công đoàn Tổng công ty, những ngày cuối năm 2019 này, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP quyết định khen thưởng cho nhiều đơn vị.

19/12/2019 13:13

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020) cũng như kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong hệ thống Công đoàn Tổng công ty, những ngày cuối năm 2019 này, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP quyết định khen thưởng cho nhiều đơn vị.

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam khen thưởng đột xuất cho tập thể tham gia công trình “Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp, công suất 4 triệu m2/năm” cho Công ty CP Trúc Thôn với mức khen thưởng 30 triệu đồng.

Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần cho CBCNV tham gia thi công Xây dựng nhà xưởng số 4- Công trình thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN của Công ty TNHH Gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn (SGS), Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã xét duyệt khen thưởng công trình thi đua với số tiền là 20 triệu đồng.

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam cũng khen thưởng cho Mỏ sắt Trại Cau thuộc Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên mức khen thưởng 20 triệu trong đợt thi đua thực hiện mục tiêu nhiệm vụ tháng 10/2019. Ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã trao tặng.

Cũng dịp này, ông Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã thay măt Công ty khen thưởng cho Mỏ 50 triệu đồng. Ông Mạc Đăng Niên, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Mỏ thay mặt tập thể lên nhận tiền thưởng

Được biết, ngày 20/12, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam tiếp tục trao thưởng cho CBCNV Nhà máy Cán Thép Lưu Xá với mức thưởng là 30 triệu đồng. Đây thực sự là những hỗ trợ, động viên hết sức thiết thực đối với người lao động trong toàn hệ thống VNSTEEL khi mà tất cả người lao động đang ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ khi xuân đến, Tết về.