Công đoàn VNSTEEL: Tập trung chỉ đạo Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028

Đến ngày 31/3/2023, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có 31 Công đoàn cơ sở trực thuộc và đã duyệt hồ sơ tổ chức Đại hội của 30/31 CĐCS, đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 23/31 Công đoàn cơ sở và ban hành quyết định chuẩn y Đại hội cho 22 đơn vị.

04/04/2023 16:06

Bám sát Kế hoạch số 163/KH-CĐCT ngày 29/4/2022 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chỉ thị số 03-CT/ĐUT ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và thực hiện Kế hoạch số 152/KH-CĐT ngày 28/7/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1 Đại hội điểm Công đoàn CSTV Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá trực thuộc CĐCS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

Đến ngày 31/3/2023, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có 31 Công đoàn cơ sở trực thuộc và đã duyệt hồ sơ tổ chức Đại hội của 30/31 CĐCS (riêng công đoàn Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung chưa duyệt do đơn vị dừng sản xuất từ 5/2022) và đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 23/31 Công đoàn cơ sở, đạt tỷ lệ 74,19% và ban hành quyết định chuẩn y Đại hội cho 22 đơn vị với kết quả cụ thể như sau:

Các công tác chuẩn bị hồ sơ, văn kiện và quy trình Đại hội được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam.

5
Đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo thành công 03 Đại hội điểm: 01 CĐCS trực thuộc là Công đoàn cơ sở Công ty CP Tôn Mạ Vnsteel Thăng Long; 01 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc CĐCS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên là Công đoàn CSTV Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá; 01 Công đoàn bộ phận trực thuộc CĐCS là Công đoàn Bộ phận Phân xưởng cơ điện  trực thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL.

3
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH ống thép Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đã bầu trực tiếp tại Đại hội

Chỉ đạo các CĐCS thực hiện các bước theo hướng dẫn 28/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bầu Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội và đã có 7/23 CĐCS tổ chức thành công bầu Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội với tỷ lệ tín nhiệm cao (từ 73% trở lên, trong đó có đơn vị đạt 100% dù cán bộ không phải Đảng viên) trong đó có 06 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước (chiếm 40% số CĐCS ngoài Nhà nước trực thuộc Công đoàn Tổng công ty).

4
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao cờ và bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2022

Tại Đại hội Công đoàn TCT đã phối hợp tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như cờ thi đua; bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam; bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn...

10
Bầu cử tại Đại hội

Công tác bầu cử Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra bám sát đề án nhân sự và đã được Cấp ủy Đảng cùng cấp đánh giá, nhận xét về tiêu chuẩn chính trị, được Công đoàn Tổng công ty nhất trí trong buổi duyệt hồ sơ Đại hội đơn vị. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành tại hầu hết các CĐCS đều lựa chọn cơ cấu, số lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, do đó, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành được bầu đã giảm so với nhiệm kỳ trước.

a3756e99b3be6fe036af
Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty TNHH NatSteelVina lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo kế hoạch đến 11/4/2023 sẽ có 30/31 CĐCS = 96,77% hoàn thành tổ chức Đại hội, trong đó có 8/31 CĐCS bầu Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội. Đồng thời Công đoàn Tổng công ty hoàn thành xây dựng văn kiện, đề án nhân sự và thực hiện Quy trình nhân sự đảm bảo yêu cầu đề ra.

Mai Linh - Công đoàn VNSTEEL