CÔNG ĐOÀN “VNSTEEL” SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 08/7/2019 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, tổ chức Hội nghị BCH mở rộng trực tuyến Sơ kết phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

11/07/2019 09:06

Ngày 08/7/2019 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, tổ chức Hội nghị BCH mở rộng trực tuyến Sơ kết phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vương Duy Khánh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT, đồng chí Đỗ Đình Trường Phó chủ tịch Công đoàn TCT, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy ban Kiểm tra, Cán bộ Công đoàn chuyên trách Tổng công ty và gần 80 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty đã về dự Hội nghị.

Đ.c Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, do tác động cạnh tranh giữa các nhà sản xuất thép trong nước và nhập khẩu ngày càng tăng, giá nhiều mặt hàng thép đã giảm mạnh và gay gắt, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng một phần đến kết quả hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Song với sự cố gắng của cả đội ngũ, toàn hệ thống trong Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty hầu hết các đơn vị đều có lãi, công tác đầu tư phát triển, tiếp tục đổi mới tái cơ cấu doanh nghiệp được triển khai tích cực, việc làm, thu nhập của người lao động được giũ vững, chế độ chính sách được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, quan hệ lao động trong cả hệ thống tốt, người lao động yên tâm làm việc.

Đ.c Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Công đoàn Cty CP Thép VICASA-VNSTEEL

Đ.c Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng tình hình giá cả đầu vào đều biến động thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các đơn vị, đồng thời gây rất nhiều khó khăn đến việc làm đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD nhưng hầu hết các đơn vị đều tích cực phấn đấu sản xuất kinh doanh có lãi và đảm bảo được việc làm, thu nhập cao hơn năm trước cho người lao động.

Hai đồng chí Chủ tịch CĐCS ở khu vực phía Nam được bầu bổ sung vào BCH Công đoàn TCT nhiệm kỳ 2018-2023

Để đảm bảo hoạt động của BCH Công đoàn Tổng công ty đạt kết quả tốt, theo qui định của điều lệ Công đoàn Việt Nam và đủ về số lượng Ủy viên BCH đã được Công đoàn Công Thương Việt Nam phê duyệt và Đại hội V Công đoàn Tổng công ty đã thông qua, tại Hội nghị BCH Công đoàn Tổng công ty đã bầu bổ sung 03 đ/c có đủ tiêu chuẩn tham gia vào BCH, nhiệm kỳ 2018 ~ 2023.

Đ.c Vương Duy Khánh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Ủy viên BTV Công đoàn CTVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội nghị, đồng chí Vương Duy Khánh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đánh giá cao về tổ chức Công đoàn các cơ sở trong thời gian vừa qua đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tiết thực cho doanh nghiệp đảm bảo tốt đời sống, việc làm cho người lao động trong thời điểm khó khăn, đồng chí cũng biểu dương các công đoàn cơ sở đã sát cánh cùng với chuyên môn tại đơn vị lãnh đạo CNVC lao động thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các công đoàn cơ sở cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục đến người Lao động để người Lao động cùng chia sẻ những khó khăn, thuận lợi với doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm và phối hợp tốt với chuyên môn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kính doanh năm 2019 của các đơn vị và Tổng công ty, đặc biệt đồng chí biểu dương, đánh giá cao các Công đoàn cơ sở có những công trình tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao được gắn biển công trình Chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.