CÔNG ĐOÀN VNSTEEL: Phối hợp hoạt động về công tác an toàn BHLĐ và công tác SKTK năm 2016

Ngày 15/3/2016 tại trụ sở TCT thép Việt Nam, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội BTV Công đoàn Tổng công ty đã có buổi làm việc với lãnh đạo TCT nội dung xây dựng kế hoạch phối hợp với Tổng giám đốc về công tác an toàn BHLĐ và công tác sáng kiến tiết kiệm năm 2016

18/03/2016 12:35

Thực hiện “Thoả ước Lao động tập thể của Tổng công ty” được ký giữa Người sử dụng lao động và đại diện tập thể Lao động ngày 19/01/2015 và “Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn TCT” ban hành ngày 07/7/2014. Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2016, ngày 15/3/2016 tại trụ sở TCT thép Việt Nam, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội BTV Công đoàn Tổng công ty đã có buổi làm việc với lãnh đạo TCT nội dung xây dựng kế hoạch phối hợp với Tổng giám đốc về công tác an toàn BHLĐ và công tác sáng kiến tiết kiệm năm 2016;

Tham dự buổi làm việc có đ/c Trần Tất Thắng - Phó TGĐ - Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tiết kiệm TCT; đ/c Trưởng ban, Phó trưởng ban Kỹ thuật và các đ/c Cán bộ làm công tác an toàn BHLĐ và công tác sáng kiến tiết kiệm của TCT; đ/c Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn, đ/c Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn và các đ/c đại diện các Ban Công đoàn TCT.

Kết thúc buổi làm việc BTV Công đoàn TCT và Hội đồng Bảo hộ Lao động, Hội đồng sáng kiến tiết kiệm TCT đã ký kế hoạch phối hợp hoạt động về công tác an toàn BHLĐ và công tác SKTK năm 2016 với những nội dung sau:

1. Công đoàn và Hội đồng Bảo hộ Lao động, Hội đồng sáng kiến tiết kiệm mà trực tiếp là Thường trực - Ban Kỹ thuật Tổng công ty phối hợp chỉ đạo các CĐCS, các đơn vị thành viên triển khai thực hiện công tác an toàn BHLĐ, công tác sáng kiến tiết kiệm năm 2016 đạt hiệu quả, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

2. Công đoàn chủ trì và phối hợp làm tốt công tác tuyền truyền về Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nước, của Tổng công ty về quy chế quy định, về chế độ chính sách cho người lao động trong công tác an toàn BHLĐ và thi đua thực hành tiết kiệm.

3. Ban Kỹ thuật chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức việc kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2016; tổ chức tốt Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016, thăm hỏi công nhân viên chức lao động bị TNLĐ năm 2015.

4. Ban Kỹ thuật chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tai nạn lao động trong toàn hệ thống, xây dựng quy trình xử lý TNLĐ và tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên (bao gồm tất cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Công ty con, Công ty liên kết) báo cáo các vụ tai nạn lao động xảy ra (nếu có) theo quy định; Công đoàn TCT phối hợp nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời và thăm hỏi NLĐ bị tai nạn, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn thực hiện các thủ tục, chế độ chính sách.

5. Công đoàn TCT chủ trì xây dựng kế hoạch, Ban Kỹ thuật phối hợp thăm hỏi công nhân viên chức lao động bị TNLĐ năm 2015 nhân Tháng công nhân năm 2016 (thực hiện trong tháng 5 năm 2016).

6. Ban Kỹ thuật triển khai phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm giá thành sản phẩm, Công đoàn TCT tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, phối hợp tuyên truyền và xét khen thưởng đột xuất cho một số đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hiệu quả cao, thiết thực.

7. Công đoàn TCT chủ trì hướng dẫn các CĐCS hoàn thành các thủ tục và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng LĐST theo quy định. Ban Kỹ thuật phối hợp xét duyệt.

8. Ban Kỹ thuật chủ trì, Công đoàn TCT phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hội nghị tập huấn về Luật ATVSLĐ, BHLĐ, SKTK, BVMT dự kiến cuối tháng 4 năm 2016.

9. Công đoàn TCT chủ trì tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v duy trì và phát triển phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” thông qua phong trào xây dựng Nhà máy công viên.

10. Ban Kỹ thuật chủ trì và phối hợp với Công đoàn đề xuất các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác an toàn BHLĐ, công tác sáng kiến tiết kiệm để đề nghị Tổng giám đốc khen thưởng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các bên tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin, tăng cường kiểm soát và cùng tham gia tháo gỡ khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị nhất là các vấn đề nóng. Cuối năm Công đoàn TCT và Ban Kỹ thuật đánh giá kết quả phối hợp công tác nhằm rút kinh nghiệm và triển khai công tác phối hợp năm sau.

Buổi làm việc đã thành công tốt đẹp./.

Ông Trần Tất Thắng - Phó TGĐ Tổng công ty và Ô. Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn TCT ký KH phối hợp năm 2016
Công đoàn và chuyên môn trao biên bản KH đã ký để tổ chức thực hiện
Các đại biểu tham dự buổi làm việc