CÔNG ĐOÀN “VNSTEEL” : Khánh thành nhà ăn ca tự chọn và Gắn biển công trình tại Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL

Để thiết thực lập thành tích thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu SXKD của từng đơn vị và của Tổng công ty năm 2017 và đặc biệt là Chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ V, Công đoàn TCT thép Việt Nam.

29/12/2017 15:49

Để thiết thực lập thành tích thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu SXKD của từng đơn vị và của Tổng công ty năm 2017 và đặc biệt là Chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ V, Công đoàn TCT thép Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các đơn vị trong hệ thống Công đoàn Tổng công ty đặc biệt là khen thưởng động viên các đơn vị có những công trình mang lại hiệu quả kinh tế cao được gắn biển Công trình Chào mừng Đại hội lần thứ V, Công đoàn Tổng công ty và hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình tiêu chuẩn nhà ăn ca tự chọn do Công đoàn Tổng Công ty Thép VN - CTCP phát động nhằm không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, được sự quan tâm ủng hộ của Công đoàn Tổng công ty và sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, ngày 25/12/2017, tại Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL đã tổ chức cắt băng khánh thành nhà ăn ca tự chọn dành cho CNVC và người Lao động và gắn biển công trình chào Mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn TCT Thép VN lần thứ V;

Dự lễ cắt băng khánh thành nhà ăn ca tự chọn và gắn biển công trình do Công đoàn Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL đảm nhận có đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, đồng chí Đ/c Nguyễn Phùng Hiền – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL, các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BCH Công đoàn Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL và Đại biểu các phòng ban liên quan, Đại diện lãnh đạo các phân xưởng của Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL

Với việc đưa nhà ăn ca tự chọn của Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL vào hoạt động phục vụ cho gần 400 người lao động rất có ý nghĩa đối với người lao động đã 40 năm chờ đợi và được Lãnh đạo và Công đoàn Công ty quan tâm tới bữa ăn ca hàng ngày và đây là nhà ăn ca tự chọn thứ 19 của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Gắn biển công trình: Thay mới cụm giá K6-K7 Phân xưởng Cán thép đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp cụ thể: Sản xuất ổn định, sản lượng tăng trưởng từ 10 ~ 12%, tiêu hao nguyên, nhiên liệu, điện năng đều thấp hơn định mức qui định, điều kiện làm việc của người Lao động được cải thiệt đáng kể.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ cắt băng khánh thành Nhà ăn cá tự chọn và gắn biển, Công trình đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CNVC-LĐ, tổ chức công đoàn công ty đã có nhiều cố gắng trong quá trình thi công nhà Ăn ca tự chọn để sớm đưa vào hoạt động phục vụ người Lao động và đưa công trình Cụm giá K6-K7 Phân xưởng Cán thép vào vận hành đản bảo an toàn, chất lượng và về trước thời gian theo KH đề ra công trình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần vào việc hoàn thành KH sản xuất kinh doanh năm 2017 của đơn vị và của Tổng công ty; đây là 2 nội dung nằm trong chuỗi những nội dung hoạt động của Công đoàn Công ty Chào mừng 40 năm ngày thành lập Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL và Chào mừng Đại hội lần thứ V, Công đoàn TCT Thép Việt Nam, cũng tại buổi lễ đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT đã thay mặt BTV Công đoàn TCT trao 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn TCT để thưởng nóng cho các tập thể tham gia thi công, công trình và trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để mua sắm và nâng cấp dụng cụ, trang thiết bị bảo đảm duy trì tốt nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CNVC và người Lao động của Công ty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL;

Buổi lễ đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh diễn ra tại buổi Lễ:


Đ/c Đào Xuân Kỷ : UV Ban TV CĐ Tcy đọc Quyết Định khen thưởng của CĐ Tcty cho tập thể NLĐ tham gia công trình K6-K7

Đ/c Lê Khắc Thành CT.CĐ-TP.TCHC nhận khen thưởng của CĐ Tcty cho tập thể NLĐ tham gia công trình K6-K7

Đ/c Vương Duy Khánh – CT.CĐ Tcy TV phát biểu và trao tặng dụng cụ hỗ trợ Nhà ăn ca của Lãnh Đạo CĐ Tcty

Các đ/c BTV Công đoàn Công ty nhận biển trao tặng dụng cụ hỗ trợ Nhà ăn ca tự chọn của Công đoàn TCT

Đ/c Nguyễn Phùng Hiền - BT ĐU/TGĐ Cty CP Thép Thủ Đức-VNSTEEL phát biểu đáp từ của Lãnh Đạo Cty TTĐ

Nghi thức Cắt băng khánh thành (tại Nhà ăn ca tự chọn)

Nghi thức Gắn biển công trình (tại PX.Cán Thép)