Công đoàn VNSTEEL hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp từ Covid-19

Vừa qua, Ban Thường vụ Công đoàn VNSTEEL đã quyết định trích 49.000.000 đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19 gây ra tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

19/05/2021 11:05

Vừa qua, Ban Thường vụ Công đoàn VNSTEEL đã quyết định trích 49.000.000 đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19 gây ra tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Theo đó, đoàn viên công đoàn và người lao động được hỗ trợ đến từ các đơn vị sau: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 34 người, Khách sạn Phương Nam 14 người, đoàn viên công đoàn Tổng công ty 1 người. Mức hỗ trợ là mỗi người 1 triệu đồng. Được biết, nguồn chi này lấy từ nguồn ngân sách của Công đoàn VNSTEEL.

Đây là một quyết định cho thấy phản ứng rất nhanh nhạy của Ban Thường vụ Công đoàn VNSTEEL trong việc đồng hành cùng người lao động trong toàn khối đối phó với đại dịch Covid-19.