CÔNG ĐOÀN “VNSTEEL” GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019 VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM 2019 CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Từ ngày 12 ~ 13/4/2019 tại Khách sạn Phương Nam Thành phố Vũng Tầu và từ ngày 19 ~ 20/4/2019 tại Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa; Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.

22/04/2019 17:13

Từ ngày 12 ~ 13/4/2019 tại Khách sạn Phương Nam Thành phố Vũng Tầu và từ ngày 19 ~ 20/4/2019 tại Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa; Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Quách Văn Ngọc, đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch CĐCTVN và đại diện các ban Công đoàn Công Thương Việt Nam; Đại biểu Công đoàn TCT Thép Việt Nam tham dự Hội nghị ở cả 2 miền có hơn 200 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH, Cán bộ Công đoàn chuyên trách, Ủy ban Kiển tra Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch, P.chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên BCH (phụ trách công tác kiểm tra) và phụ trách công tác Kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam; Chủ trì Hội nghị đ/c Vương Duy Khánh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam-CTCP.

Hội nghị giao ban quý của Công đoàn TCT là hội nghị thường niên được tổ chức ở khu vực phía Bắc Miền Trung và phía Nam với nhiệm vụ chính là tổng kết công tác hoạt động công đoàn quý I/2019 bàn triển khai phương hướng hoạt động công tác công đoàn quý II/2019 và tập huấn nghiệp vụ cho Cán bộ Công đoàn năm 2019.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào đều tăng và biến động thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các đơn vị, đồng thời gây rất nhiều khó khăn đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD nhưng hầu hết các đơn vị đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh doanh đạt hiệu quả cao, đảm bảo đủ việc làm và giữ vững được ổn định về thu nhập cho người lao động.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Vương Duy Khánh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam, biểu dương các công đoàn cơ sở đã sát cánh cùng với chuyên môn tại đơn vị lãnh đạo CNVC lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I/2019. Đồng thời, đ/c đã yêu cầu các công đoàn cơ sở làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn cũng như công tác công đoàn. đề nghị các đ/c Chủ tịch công đoàn cơ sở tiếp tục nghiên cứu động viên tuyên truyền để người lao động gắn bó với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành vượt mức KH quý II và cả năm 2019 của các đơn vị và của TCT.

Cũng tại Hội nghị Công đoàn TCT đã tập huấn về thực hiện nghị định 148/2018/CĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 05 và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, NĐ số 149/2018/NĐ-CP Qui định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tập huấn về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập huấn về Nghiệp vụ ủy ban kiểm tra và nghiệp vụ về công tác tài chính, công tác kiểm tra tài chính công đoàn, Mục đích của đợt tập huấn lần này là nhằn nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho các cán bộ Công đoàn cơ sở để thực hiện đúng theo Nghị định của Chính phủ, các qui định của Công đoàn cấp trên và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Những nội dung tập huấn lần này được Công đoàn Tổng công ty lựa chọn là phù hợp và rất cần thiết với cán bộ công đoàn các cấp và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và nhu cầu thực tiễn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị và các cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ SX toàn diện, Bằng khen năm 2018 và 8 cá nhân được tặng Bằng LĐST đợt 2 năm 2018 của TLĐLĐVN, Công đoàn TCT đã trao thưởng hơn 200 triệu đồng cho 31/40 CĐCS đã thực hiện tốt về Thu, Nộp công tác tài chính công đoàn năm 2018; Tổ chức trao thưởng đột xuất cho 01 tập thể và 03 cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện nghiên cứu, vận hành sản xuất thành công sản phẩm Phôi đúc 150 x 150 x 12000 mm tại (VTM) mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, đầu tư, cũng tại Hội nghị Công đoàn TCT đã trao quà tượng trưng Hỗ trợ cho các Công đoàn cơ sở nhân tháng Công nhân năm 2019 với số tiền hỗ trợ là 375 triệu đồng ./.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị tại khu vực phía Bắc-Miền Trung

Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT trình bày Báo cáo trước Hội nghị

Đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn CTVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại khu vực phía Bắc - Miền Trung

Đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT Phát biểu Tổng kết Hội nghị tại khu vực phía Bắc-Miền Trung

Toàn cảnh Hội nghị tại khu vực phía Nam

Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại khu vực phía Nam

Đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu Tổng kết Hội nghị tại khu vực phía Nam