CÔNG ĐOÀN “VNSTEEL” GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2016 VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Từ ngày 12 ~ 13/04/2016, tại Khách sạn Phương Nam thành phố Vũng Tầu và từ ngày 14 ~ 15/04/2016 tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, tỉnh Phú Thọ Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn Qúi I, triển khai chương trình công tác Quí II năm 2016 và tập huấn nghiệp vụ Công tác Tài chinh công đoàn.

27/04/2016 17:12

Từ ngày 12 ~ 13/04/2016, tại Khách sạn Phương Nam thành phố Vũng Tầu và từ ngày 14 ~ 15/04/2016 tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, tỉnh Phú Thọ Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn Qúi I, triển khai chương trình công tác Quí II năm 2016 và tập huấn nghiệp vụ Công tác Tài chinh công đoàn.

Về dự Hội nghị ở cả 2 miền có gần 150 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH, Cán bộ Công đoàn chuyên trách và Ủy ban Kiển tra Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch (P.chủ tịch), Chủ nhiệm UBKT (phụ trách công tác kiểm tra) và phụ trách công tác Kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam; Chủ trì Hội nghị đ/c Vương Duy Khánh, Chủ tịch và đ/c Lê Đức Thọ – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam.

Hội nghị giao ban quý của Công đoàn TCTy là hội nghị thường niên được tổ chức ở khu vực phía Bắc Miền Trung và phía Nam với nhiệm vụ chính là tổng kết công tác hoạt động công đoàn quý I/2016 và đề ra phương hướng hoạt động công tác công đoàn quý II/2016.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng tình hình giá cả đầu vào tăng và biến động lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các đơn vị, đồng thời gây rất nhiều khó khăn đến việc làm đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD nhưng hầu hết các đơn vị đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra, kính doanh có hiệu quả, đảm bảo đủ việc làm và giữ được ổn định về thu nhập cho người lao động.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn Tcty và đ/c Lê Đức Thọ – Phó Chủ tịch Công đoàn TCTy- biểu dương các công đoàn cơ sở đã sát cánh cùng với chuyên môn tại đơn vị lãnh đạo CNVC lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quý I/2016. Đồng thời, đ/c đã yêu cầu các công đoàn cơ sở làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn cũng như công tác công đoàn. đề nghị các đ/c Chủ tịch công đoàn cơ sở tiếp tục nghiên cứu động viên tuyên truyền để người lao động gắn bó với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành vượt mức KH Quí II và cả năm 2016 của các đơn vị và TCT.

Cũng tại Hội nghị Công đoàn TCT đã tập huấn nghiệp vụ về Công tác Tài chinh công đoàn cho các CĐCS, Mục đích của đợt tập huấn lần này là nhằn nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho các cán bộ Công đoàn làm công tác Kiểm tra, công tác Tài chinh các cấp hiểu sâu và lắm chắc về: Thu, Chi tài chinh công đoàn để thực hiện theo đúng các qui định của Công đoàn cấp trên và Tổng LĐLĐ Việt Nam

Những nội dung tập huấn lần này được công đoàn Tổng công ty lựa chọn là phù hợp và rất cần thiết với cán bộ công đoàn các cấp và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và nhu cầu thực tiễn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức trao thưởng của Công đoàn TCT cho 26/41 CĐCS đã thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn năm 2015 và Tổng kết khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập CĐVN và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng bộ TCT Thép VN lần thứ 2 (Đợt II thời gian phát động thi đua Từ ngày 01/9 ~ 31/12/2015);

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Đ.c Lê Đức Thọ Phó Chủ tịch CĐTCT trình bày báo cáo Giao ban khu vực phía Nam
Đ.c Vương Duy Khánh - Chủ tịch CĐTCT trao tiền thưởng về công tác tài chính cho các CĐCS khu vực phía Nam
Đ.c Vương Duy Khánh - Chủ tịch CĐTCT phát biểu chỉ đạo và Tổng kết HN ở khu vực phía Nam
Đ.c Vũ Thượng Thư - UVBTV Công đoàn TCT trình bày báo cáo Giao ban khu vực phía Bắc - Miền trung
Đ.c Vương Duy Khánh - Chủ tịch CĐTCT trao tiền thưởng về công tác tài chính cho các CĐCS ở khu vực phía Bắc - Miền Trung
Đ.c Vương Duy Khánh - Chủ tịch CĐTCT phát biểu chỉ đạo và tổng kết HN ở khu vực phía Bắc - Miền Trung