Công đoàn VNSTEEL chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm CĐCS thành viên Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá trực thuộc Công đoàn TISCO

Ngày 09 tháng 12 năm 2022 tại Thái Nguyên, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã phối hợp chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

13/12/2022 10:45

Trong không khí giai cấp Công nhân và Người lao động cả nước đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. 

 6 Văn nghệ chào mừng Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUT ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thực hiện Kế hoạch số 104/KH-CĐT ngày 19/5/2022 về việc tổ chức Đai hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngày 09 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty phối hợp chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

1 Đồng chí Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn TCT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vương Duy Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên; đồng chí Vũ Thượng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên; Đ/c Trần Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Luyện thép Lưu Xá và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn CTCP Gang Thép Thái Nguyên và 126 đại biểu là những Đoàn viên Công đoàn ưu tú của Nhà máy đã đến dự đông đủ.

3 Đồng chí Vũ Tú Anh – Chủ tịch Công đoàn Nhà máy thay mặt BCH khóa XV trình bày báo cáo Chính trị

 Đại hội đại biểu Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà máy khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Nhà máy lần thứ XV đã đề ra, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đưa ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng và quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. 

7 Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Đại hội cũng đã thảo luận tham gia ý kiến và thông qua bản báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên lần thứ XVI.

4 Đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch CĐCT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn 11 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tham gia vào BCH Công đoàn Nhà máy khoá XVI để lãnh đạo, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra, phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động, sản xuất của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có hiệu quả, xây dựng Công đoàn Nhà máy ngày càng vững mạnh, đời sống, việc làm thu nhập cho người lao động từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng Công ty lớn mạnh cùng đất nước. 

10
BCH khóa XVI ra mắt Đại hội

Đồng thời Đại hội đã bầu 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết có đủ năng lực, có cơ cấu hợp lý, đại diện cho trí tuệ của toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên lần thứ XVI.

5 Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCT tặng Cờ thi đua của CĐCTVN năm 2022 cho Công đoàn Nhà máy 

Nhân dịp này, Đại hội cũng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của cán bộ, ĐVCĐ & NLĐ Nhà máy trong thời gian vừa qua đã tâm huyết, có trách nhiệm và thể hiện sự đồng thuận nhất trí, quyết tâm cao với đường hướng phát triển của Nhà máy, của Công ty cũng như của Tổng công ty trong thời gian tới.

2
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Đại biểu Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá lần thứ XVI đã hoàn thành các nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Để chào mừng thành công Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, ngay buổi chiều cùng ngày Ban Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động Nhà máy Luyện thép Lưu Xá đã quyết định đưa Nhà máy sản xuất trở lại sau 37 ngày dừng sản xuất cũng như thể hiện quyết tâm của Nhà máy với mong muốn ĐVCĐ và NLĐ có việc làm, thu nhập ổn định và yên tâm công tác.

Mai Linh - Công đoàn VNSTEEL