Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là 01 (một) xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA CAMRY-GLI SXV20L-DEMNKV biển kiểm soát 31A-4887 đã qua sử dụng.

05/03/2021 12:50

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là 01 (một) xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA CAMRY-GLI SXV20L-DEMNKV biển kiểm soát 31A-4887 đã qua sử dụng.

Địa chỉ có tài sản: 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Giá khởi điểm: 130,000,000 đồng

Thời gian nộp hồ sơ: hồ sơ nộp trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo; hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo.

Địa điểm nộp hồ sơ: 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đầu mối liên hệ: Đ/c Vương Lý Hợp, điện thoại: 0902069639.

Chi tiết thông báo đề nghị xem tại đây.