Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 25/9/2020, tại Thái Nguyên, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 20202- 20225, đồng thời tổ chức tập huấn về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ luật Lao động năm 2019.

01/10/2020 13:17

Ngày 25/9/2020, tại Thái Nguyên, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 20202- 20225, đồng thời tổ chức tập huấn về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ luật Lao động năm 2019.

Bà Phạm Thu Hiền, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty

Mở đầu hội nghị, bà Phạm Thu Hiền, thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã có bài phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty. Ngay sau đó là phần tập huấn của cô giáo Nguyễn Hoàng Mai, giảng viên chính Trường Đại học Công đoàn về Bộ luật Lao động năm 2019. Đối tượng được tập huấn là các đồng chí là ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra cơ quan Công đoàn Tổng công ty cũng như các đồng chí là ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở trực thuộc.

Giảng viên chính Trường Đại học Công đoàn Nguyễn Hoàng Mai chia sẻ thông tin về Bộ luật Lao động năm 2019

Tiếp theo, hội nghị đã quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Tổng công ty; đồng thời, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Tổng công ty. Nội dung này do ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam trình bày.

Ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Tổng công ty

Một nội dung quan trọng không kém là ông Đỗ Đình Trường, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam trình bày tại hội nghị về những thông tin hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Sau đó, các học viên được làm bài trắc nghiệm cũng như có những phần hỏi đáp liên quan đến nội dung này.

Ông Đỗ Đình Trường, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam trình bày tại hội nghị những thông tin hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Được biết, ngoài lớp tập huấn khu vực phía Bắc này, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ tổ chức 2 lớp nữa cho khu vực phía Nam và Miền trung với thời lượng mỗi lớp 1 buổi.

Đông đảo học viên tham gia buổi tập huấn

Đây là một hoạt động rất quan trọng của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam trong quyết tâm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành những nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình thực tế của Công đoàn Tổng công ty, công đoàn cơ sở nhằm tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, CĐCS nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.