Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam: Nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Tổng công ty Thép Việt Nam đang trên đường tái cơ cấu với nhiều loại hình doanh nghiệp, nên để thực hiện tốt các chính sách quy định trong Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động là việc làm không hề đơn giản, cần có sự nỗ lực từ nhiều phía.

18/11/2015 08:55

Tổng công ty Thép Việt Nam đang trên đường tái cơ cấu với nhiều loại hình doanh nghiệp, nên để thực hiện tốt các chính sách quy định trong Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động là việc làm không hề đơn giản, cần có sự nỗ lực từ nhiều phía.

Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam - cho biết: Sau khi Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được ban hành vào ngày 18/6/2012 và chính thức có hiệu lực ngày 1/5/2013, tổng công ty đã thực hiện việc tuyên truyền tới từng công đoàn cơ sở (CĐCS); đồng thời, cập nhật và bổ sung Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, trong đó có nội dung về tổ chức đối thoại định kỳ theo NĐ 60/2013/CP.

Với đặc điểm tổng công ty nhiều loại hình doanh nghiệp, nhất là trong các công ty không chi phối, công ty liên doanh với nước ngoài, nên nhận thức về Bộ luật Lao động 2012, Nghị định 60/2013/CP còn chưa đầy đủ, đặc biệt là quy trình tổ chức đối thoại định kỳ còn có cách hiểu và làm chưa thống nhất, việc chọn nội dung cho đối thoại còn lúng túng. Vì thế, với quan điểm “Hướng về cơ sở”, thời gian qua, công tác triển khai kế hoạch chương trình từ phía công đoàn cấp trên tới CĐCS ở Tổng công ty Thép Việt Nam đều có sự hướng dẫn cụ thể, với biểu mẫu kèm theo. Các biểu mẫu được soạn thảo có tác dụng chuẩn hóa quy trình tổ chức đối thoại trong toàn hệ thống công đoàn của tổng công ty, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối thoại tại doanh nghiệp. Đến nay, đã có 39/41 CĐCS của tổng công ty tham gia đối thoại định kỳ quý.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã ban hành Quy định số 42 về “Quy định đối thoại định kỳ của Chủ tịch CĐCS với đoàn viên - người lao động”. Đây sẽ là nút gỡ giúp các CĐCS chuẩn bị nội dung phù hợp, thiết thực, hài hòa với các lợi ích của doanh nghiệp để tham gia đối thoại định kỳ thành công.

Ngoài ra, công đoàn tổng công ty còn thường xuyên có các lớp học nâng cao trình độ kỹ năng thương lượng, kiến thức pháp luật, kỹ năng thiết chế dân chủ… của cán bộ CĐCS. Nhờ đó, tổng công ty đã bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp - người lao động, ổn định phát triển sản xuất - kinh doanh.

Qua những cuộc trao đổi định kỳ và xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nhiều giải pháp tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh được đưa ra, bảo đảm duy trì việc làm, tiền lương, chế độ, chính sách (nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, chăm lo lao động nữ, con em của người lao động…); bảo đảm điều kiện môi trường làm việc, an toàn vệ sinh lao động (đồ bảo hộ, bữa ăn ca, bồi dưỡng đêm, độc hại…). Đơn cử, hiện nay, tổng công ty đã ứng dụng vào sản xuất lò cảm ứng điện từ tận dụng nhiệt thay cho lò nung dầu FO, xây dựng nhà ăn ca tự chọn cho công nhân, nhà tắm giặt và xông hơi, phòng chờ cho lao động nặng nhọc và độc hại; các chính sách an sinh xã hội, văn hóa nghệ thuật, thể thao cho người lao động được duy trì, như: Hỗ trợ xây nhà cho công nhân 50 triệu đồng/nhà, cho vay không lãi suất…

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam là công đoàn cấp trên cơ sở, với 41 CĐCS và 15.273 đoàn viên/15.986 lao động. Để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp - người lao động, ổn định phát triển sản xuất - kinh doanh, hiện nay, đã có 39/41 CĐCS của tổng công ty tham gia đối thoại định kỳ quý