Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: Vui mừng chào đón thành viên mới

Kể từ ngày 01/8/2018, theo quyết định số 184/QĐ-CĐT của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ - VNSTEEL trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP sẽ chính thức đi vào hoạt động.

31/07/2018 16:34

Kể từ ngày 01/8/2018, theo quyết định số 184/QĐ-CĐT của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ - VNSTEEL trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Quyết định này nêu rõ, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ - VNSTEEL là công đoàn cơ sở có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật đinh, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, được tổ chức và hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trụ sở đóng tại số 63, ngõ 42, phố Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ - VNSTEEL bao gồm:

1. Bà Lê Thị Nga - Chủ tịch

2. Bà Mai Hương - Phó Chủ tịch

3. Ông Lương Phan Vinh - Ủy viên

BCH lâm thời ra mắt