Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: 887 triệu đồng hưởng ứng chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP vừa tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam với Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội

14/06/2023 08:54

Đây là một trong nhiều hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trong việc hưởng ứng chương trình Nâng cao phúc lơi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP cho biết: “Thời gian qua, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã chi trả hơn 887 triệu đồng hỗ trợ người lao động để mua những sản phẩm thiết thực phục vụ cho người lao động”.

Với nhận thức sâu sắc về tính “đa mục đích” của Chương trình, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã nhiều năm thực hiện hoạt động ký kết, trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm trong nội khối Công Thương và việc ký kết này thực sự đã mang lại rất nhiều ý nghĩa khiến cho các đơn vị trong cùng ngành Công Thương thêm cơ hội làm việc chung qua đó tăng cường hiểu biết về nhau, góp phần tạo nên một cộng đồng doanh nghiệp luôn vì lợi ích chung.

Thời gian qua, chương trình Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: Cải thiện đời sống, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động... Bên cạnh đó, chương trình còn mang ý nghĩa góp phần thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp ngành Công Thương và người lao động trong thực hiện cuộc vận động chương trình phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động… Ngoài ra còn giúp nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, thu hút người lao động tham gia và gắn bó với tổ chức Công đoàn, đóng góp chung vào kết quả hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung.

Minh Thủy ( Tạp Chí Công Thương )