Công đoàn TCT tổ chức Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018

Trong Tháng 5 – Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức 4 lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và PCCN năm 2018 cho gần 300 An toàn vệ sinh viên tại 4 khu vực nhằm nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho An toàn vệ sinh viên ở các cơ sở với những kiến thức cơ bản về công tác ATVSLĐ và PCCN tại doanh nghiệp.

01/06/2018 16:58

Với chủ đề Tháng Công nhân năm 2018 “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và cũng là năm thứ hai tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tháng hành động hàng năm. Ngay từ những ngày đầu tháng 5, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức 4 lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (PCCN) năm 2018 cho gần 300 An toàn vệ sinh viên tại 4 khu vực: khu vực Thái Nguyên, khu vực Lào Cai, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai nhằm nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho An toàn vệ sinh viên ở các cơ sở với những kiến thức cơ bản về công tác ATVSLĐ và PCCN tại doanh nghiệp.

Đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn Đồng chí Vương Duy Khánh – UV BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã nêu rõ: "Mục đích lớp tập huấn lần này là trang bị và bổ sung những kiến thức về công tác ATVSLĐ và PCCN cho các An toàn vệ sinh viên hiện đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, qua đó giúp nâng cao nhận thức và thực hiện tốt hơn các công tác ATVSLĐ và PCCN tại đơn vị mình; trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện, thiết bị làm việc, đảm bảo an toàn trong lao động; tổ chức tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp về ATVSLĐ nhằm tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, tạo điều kiện cho các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả cao".

Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ, những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện những kiến thức chung về ATVSLĐ; Những yêu cầu về ATVSLĐ và PCCN tại đơn vị; Các yêu cầu về ATVSLĐ khi thực hiện công việc được giao…

Đồng chí Đào Xuân Kỷ hướng dẫn các học viên cách phòng ngừa tai nạn lao động

Đồng chí Đào Xuân Kỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Tổng công ty đã trực tiếp lên lớp bằng phương pháp trực quan sinh động đã mang đến cho các học viên biết thêm về tình hình, thực trạng và các trường hợp sự cố tai nạn lao động do vi phạm các quy định về ATVSLĐ và PCCN đã xảy ra tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty trong thời gian qua. Các kinh nghiệm, phương pháp phòng ngừa, sơ cứu trong trường hợp xảy ra sự cố về Tai nạn lao động đã giúp cho các An toàn vệ sinh viên tham dự lớp học được nâng cao nhận thức và tiếp thu các kinh nghiệm về công tác về ATVSLĐ và PCCN.

Quang cảnh của buổi tập huấn tại Khu vực TP. HCM - Đồng Nai

Cuối buổi tập huấn, các học viên đã trải qua 01 bài kiểm tra điều kiện gồm 65 câu hỏi trắc nghiệm sau huấn luyện, kết quả hơn 97% học viên đạt loại giỏi, không có học viên nào không đạt kết quả kiểm tra.

Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ và PCCN, đồng thời tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; hướng dẫn, đôn đốc các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty phối hợp với chính quyền xây dựng, triển khai kế hoạch về ATVSLĐ và PCCN; Trang bị đầy đủ nội quy lao động, quy trình sản xuất, biện pháp làm việc an toàn; trang cấp thiết bị ATVSLĐ, bảo hộ cá nhân cho người lao động, đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân vi phạm.