Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên: Thực hiện tốt các mục tiêu của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

14/04/2023 15:40

Trong 2 ngày (5 và 6/4/2023), gần 150 đại biểu đại diện cho hơn 4.600 công nhân, viên chức, lao động của Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XVI.

batch_dai-hoi-cong-doan-cong-ty-co-phan-gang-thep-thai-nguyen1-jpg Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, mặc dù điều kiện sản xuất, kinh doanh của Công ty và các đơn vị còn có nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã kịp thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua, liên kết thi đua, tổ chức chuyên đề tham gia quản lý, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế và đời sống xã hội, thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định.

Công đoàn cũng đã tham gia tích cực vào công tác quản lý, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; góp phần đưa các mặt công tác vào nề nếp, xây dựng Đảng bộ và đội ngũ công nhân Gang Thép vững mạnh.

Công đoàn các cấp đã tích cực tập trung cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và tiếp tục hoàn thiện theo mô hình “6 nhà” với việc cải tạo, nâng cấp và xây mới 14 nhà ăn ca tự chọn, 24 phòng chờ cho công nhân, 11 nhà để xe tập trung và 08 đơn vị có nhà tắm giặt, sấy quần áo liên hoàn, 04 đơn vị có nhà xông hơi, 05 đơn vị đạt danh hiệu “Nhà máy công viên”.

Công đoàn chủ động đảm nhiệm trên 200 công trình, phát động 261 đợt thi đua và liên kết thi đua, đảm nhận 207 công trình việc làm công đoàn; có trên 2400 sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào sản xuất, làm lợi gần 116 tỷ đồng; Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, nâng cao tính đại diện của Công đoàn trong tham gia và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; giới thiệu 575 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Kết quả, có 377 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, gắn với quan tâm chăm lo, tri ân người lao động được duy trì tốt.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên và các công đoàn cơ sở thành viên đã được nhận 02 Cờ thi đua, 11 Bằng khen, 40 Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp; hàng năm Công đoàn Công ty đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

batch_dai-hoi-cong-doan-cong-ty-co-phan-gang-thep-thai-nguyen2-jpg Đồng chí Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Công đoàn ngành cho Công đoàn Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn khóa XV được tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Công đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện tốt mục tiêu đổi mới tổ chức, phương thức và hoạt động của Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động vững mạnh toàn diện vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phối hợp đảm bảo việc làm, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định trong Công ty và các đơn vị.

batch_dai-hoi-cong-doan-cong-ty-co-phan-gang-thep-thai-nguyen3-jpg Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Thu Hà - Đình Sơn (Nguồn: TCCT)