CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ “VNSTEEL” TƯƠNG BỪNG THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; Tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu SXKD của các đơn vị và của Tổng công ty năm 2017, đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018-2023.

09/11/2017 14:20

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; Tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu SXKD của các đơn vị và của Tổng công ty năm 2017, đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các đơn vị trong toàn hệ thống Công đoàn Tổng công ty với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, tiết kiệm, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết trong toàn hệ thống Tổng công ty”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2017 của từng đơn vị và của Tổng công ty.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Công đoàn các cấp đặc biệt là Chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018-2023 bằng các hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ tham gia.

3. Phát động đợt thi đua nước rút vào những tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2017 của các đơn vị và Tổng công ty.

4. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với các hình thức phong phú, thiết thực như: Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện; thăm hỏi, tặng quà, động viên, giúp đỡ gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

5. Triển khai có hiệu quả công tác dân chủ tại cơ sở. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại đột xuất và định kỳ; Thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp cơ sở và cấp Tổng công ty; Chăm lo bảo đảm việc làm, thực hiện các chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung trên ngày 07/11/2017 tại khu Công nghiệp Tằng loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai, Ban Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức phát động thi đua đặc biệt với chủ đề “Quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2017 với hiệu quả cao nhất” lập thành tích Chào Mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ V.

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Vương Duy Khánh –Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam; đồng chí Đào Xuân Kỷ - UV BTV-Trưởng ban tuyên giáo Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam.

Đồng chí Vương Duy Khánh-Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam phát biểu trong lễ phát động

Đồng chí Bùi Thanh Bình-Bí thư Đảng uỷ-Tổng giám đốc (VTM) phát biểu trong lễ phát động

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban điều hành, Ban chấp hành Công đoàn Công ty; các đồng chí trưởng, phó phòng ban chức năng; giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc; đại diện đoàn chuyên gia Trung Quốc và gần 100 CBCNV ở các vị trí sản xuất và kinh doanh chủ chốt của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

Tại buổi lễ Đ/c Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn TCT đã trao Quyết định thưởng nóng 25 triệu đồng cho các tập thể và cá nhân tham gia ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua và cũng tại buổi lễ Đ/c Vương Duy Khánh, đã thay mặt BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, trao 4 xuất quà của Công đoàn CTVN cho 4 gia đình của Công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi xuất quà là 2 triệu đồng).

Buổi lễ đã thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh diễn ra tại buổi lễ

Đại diện ban điều hành (VTM) và đại diện Công đoàn (VTM) cùng ký phát động thi đua

Đại diện các phòng ban, các đơn vị trực thuộc ký phát động thi đua

Đồng chí Đào Xuân Kỷ- UV BTV-Trưởng ban tuyên giáo Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho Công đoàn Công ty (VTM)

Đồng chí Vương Duy Khánh-Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao số tiền thưởng nóng cho Công đoàn Công ty (VTM)

Đồng chí Vương Duy Khánh-Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao quà cho đoàn viên Công đoàn (VTM) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn