Công đoàn Cơ sở "VNSTEEL" tưng bừng vào mùa Đại hội

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam và kế hoạch số 48/KH-CĐT ngày 03/4/2017 của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo 17/41 Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức xong Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

01/09/2017 09:11

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam và kế hoạch số 48/KH-CĐT ngày 03/4/2017 của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo 17/41 Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức xong Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Quang cảnh Đại hội

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, nâng cao được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc giữ gìn sự đoàn kết, ổn định tư tưởng CBCNVC-LĐ sau khi thực hiện đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty và góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa – Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt lãnh đạo TCT phát biểu tại Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty lần thứ XII

Tại Đại hội, đã có hơn 50 tham luận được trao đổi sôi nổi, đóng góp tích cực vào việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ mới của Công đoàn Tổng Công ty cũng như Công đoàn cơ sở trực thuộc như: “Công đoàn với công tác quảng bá thương hiệu Thép chữ /V/”; “Hoạt động của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; “Công đoàn với công tác An toàn lao động và vệ sinh môi trường”… Đại hội cùng được nghe các ý kiến tham gia góp ý vào sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công tác bỏ phiếu tại Đại hội

Công tác bẩu cử đã được diễn ra công khai, dân chủ, minh bạch. Ban Chấp hành mới được bầu ra đảm bảo đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện với 79 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành, trong đó có 28 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 35,4%; Tuổi bình quân của Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới trẻ, có những đơn vị tuổi đời bình quân dưới 35 tuổi, trẻ trung, năng động, nhiệt huyết. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn phiên thứ nhất đã bầu 17 đồng chí Chủ tịch khóa mới, trong đó có 14 đồng chí tái cử.

Công đoàn Công ty TNHH Thép Miền Nam-VNSTEEL tổ chức Đại hội điểm

Đại hội cũng bầu ra 41 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các đơn vị đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hà Nội.

Đồng chí Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn TCT dự và chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội tại các Công đoàn cơ sở và nhấn mạnh: Ban Chấp hành khóa mới cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền; tập trung thực hiện công tác đoàn viên, chăm lo, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo, hỗ trợ vật chất cụ thể, thiết thực cho người lao động trực tiếp sản xuất; các Công đoàn cơ sở cần phải thường xuyên tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của người lao động trong thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa vì lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông, vì việc làm và đời sống của người lao động.

Ngay sau khi tổ chức Đại hội thành công, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty ra quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 năm 2017, các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty sẽ tổ chức xong Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Hình ảnh ra mắt Ban Chấp hành khóa mới của các Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2022:

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL khóa V

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa XII

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương Việt Nam khóa XIV

Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đại diện Tổng công ty tại TP. HCM khóa I

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH NIPPOVINA khóa IV

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng khóa V

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Đầu tư và xây dựng Miền Nam khóa V

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH VNS-DEAWOO khóa II

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất khóa III

Ban Chấp hành Công đoàn Khách sạn Phương Nam khóa IV

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây khóa V

Ban Chấp hành Công đoàn Viện Luyện kim đen nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Thép VSC-POSCO khóa VIII

Ban Chấp hành Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái khóa XV

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam khóa XVI

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thép Tân Thuận khóa XVII

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC-VNSTEEL khóa IV