Công đoàn VNSTEEL tiếp tục chỉ đạo thành công 08 Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Từ ngày 22 - 27/2023, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã phối hợp với cấp uỷ Đảng các đơn vị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 của 08 đơn vị, cụ thể là Đại hội Công đoàn: Văn phòng Đại diện, Công ty TNHH Nippovina, Khách sạn Phương Nam, Công ty Gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn, Công ty CP Lưới Thép Bình Tây, Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất, Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL và Công ty TNHH Ống thép Việt Nam.

01/03/2023 14:15

Thường trực BTV Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 của các Công đoàn cơ sở. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định: Vai trò của BCH công đoàn, nhất là người đứng đầu được phát huy, chủ động trong công tác tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết tốt các cơ chế chính sách cho người lao động, nhất là khi doanh nghiệp khó khăn như trong thời gian qua đã thể hiện được sự chia sẻ, đồng hành vượt khó với doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động. Trân trọng cám ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị để tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2023 và tổ chức đại hội lần này, đồng thời tiếp tục mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo đối với tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

9 Đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong đợt này, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo thành công Đại hội của 04 Công đoàn cơ sở bầu Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội theo Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Công đoàn Tấm lá Thống Nhất, Nippovina, SGC và Ống Thép Việt Nam.

Đến nay, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 12 Công đoàn cơ sở = 37,8%, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 04/KH-CĐT. Dự kiến trong tháng 3/2023, Công đoàn Tổng công ty sẽ duyệt công tác chuẩn bị đại hội của 16 CĐCS, trong đó có 11 CĐCS tổ chức đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội các CĐCS:

1 Đại hội Công đoàn Văn phòng Đại diện lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

2 Đại hội Công đoàn Công ty CP Lưới thép Bình Tây lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

3 Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Nippovina lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội. 

4 Đại hội Công đoàn Khách sạn Phương Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

5 Đại hội Công đoàn Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội. 

6 Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội. 

7 Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP  Thép VICASA - VNSTEEL lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

8 Đại hội Công đoàn Công ty TNHH ống thép Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội. 

Mai Linh - Công đoàn VNSTEEL