Cán bộ Công đoàn Công Thương góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ngày 3.6, Công đoàn Công Thương Việt Nam (Công đoàn CTVN) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự và chủ trì hội nghị. 

03/06/2022 16:06

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN Vũ Anh Đức; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn CTVN Trần Quang Huy; các Phó Chủ tịch Công đoàn CTVN: Quách Văn Ngọc, Lê Thị Đức, Vũ Trường Sơn và đại diện lãnh đạo các cấp Công đoàn trực thuộc Công đoàn CTVN cùng dự hội nghị.

4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tại hội nghị, lãnh đạo Công đoàn CTVN cho biết, sau khi Tổng LĐLĐVN ban hành Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn CTVN đã lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tới toàn thể Công đoàn cơ sở trực thuộc trong ngành để kịp thời phổ biến, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động nắm bắt kịp thời những quy định mới được sửa, đổi bổ sung quy định trong Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, luôn được cấp ủy, lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc trong ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp thống nhất của các tổ chức đoàn thể và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể đoàn viên về Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Từ đó giúp cho đoàn viên, người lao động nâng cao được ý thức trách nhiệm và nhận thức sâu sắc, niềm tin về tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phần lớn đội ngũ cán bộ Công đoàn và đoàn viên trong ngành có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc chấp hành và thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nắm bắt được đầy đủ những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ; luôn có ý thức chấp hành và tổ chức thực hiện một cách đầy đủ các quy định hướng dẫn của Điều lệ, giúp cho hoạt động công đoàn ngày càng phát huy được hiệu quả.

Các cấp Công đoàn CTVN đều nhất trí với thống nhất bố cục của Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã ban hành; cơ bản đã ổn định, phù hợp tình hình thực tiễn hiện nay. 

Công đoàn CTVN cũng đề xuất cần có quy định rõ, cụ thể đoàn viên khi nghỉ hưu có được tiếp tục tham gia sinh hoạt Công đoàn nữa không? Nếu tiếp tục được sinh hoạt Công đoàn thì được tham gia ở loại hình doanh nghiệp, đơn vị nào? Nên thành lập Ủy ban kiểm tra và các chức danh ủy viên Ủy ban kiểm tra tại Công đoàn cơ sở thành viên và Công đoàn cơ sở bộ phận như những Công đoàn cơ sở (có từ 30 đoàn viên trở lên) để hoạt động cho thuận lợi hơn…

3 Đồng chí Vương Duy Khánh - UV BTV Công đoàn CTVN, Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam phát biểu góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn CTVN đã tham luận, góp ý kiến vào các nội dung cần sửa đổi của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN trả lời thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu… 

Cần tiếp tục nghiên cứu 4 vấn đề

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Công đoàn CTVN trong việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cũng như tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Ông Trần Văn Thuật cho rằng, Công đoàn CTVN là một trong những Công đoàn ngành có lực lượng đoàn viên, người lao động trải rộng khắp cả nước; ngành nghề đa dạng; có nhiều đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động hưởng lương ở các loại hình nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Do đó, Tổng LĐLĐVN mong muốn Công đoàn CTVN tiếp tục nghiên cứu 4 vấn đề: Mô hình tổ chức; cơ cấu tổ chức thuộc ngành quản lý; tiếp tục nghiên cứu mô hình công thương địa phương - mặc dù không quản lý trực tiếp; nghiên cứu mô hình hoạt động tổ chức của Công đoàn Công Thương trong tương lai. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận với tinh thần cầu thị, cởi mở, chi tiết và sôi nổi, đạt hiệu quả cao. 

Tổng LĐLĐVN đã ghi nhận những ý kiến của các cấp Công đoàn CTVN về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi hành Điều lệ, cũng như kiến nghị, đề xuất sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ; qua đó ghi nhận, tổng hợp, cân nhắc xem xét để làm cơ sở đề xuất định hướng sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN xem xét, quyết định…” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chỉ đạo. 

Theo Báo Lao động (nguồn https://laodong.vn/cd-cong-thuong/can-bo-cong-doan-cong-thuong-gop-y-sua-doi-dieu-le-cong-doan-viet-nam-1052345.ldo)