Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chiều 26/9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

27/09/2018 08:49

Chiều 26/9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tới dự lễ bế mạc có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa XII được bầu với 161 thành viên

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành chương trình đề ra trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa XII đã được bầu với 161 thành viên. Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, với số phiếu tín nhiệm 100%.

Đoàn Chủ tịch đã nhận được 168 văn bản đăng ký tham luận, phát biểu tại đại hội. Trong đó đã có 10 ý kiến phát biểu tại hội trường, có 143 ý kiến phát biểu tại 12 trung tâm thảo luận và 12 ý kiến phát biểu tại Diễn đàn Chính phủ với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra.


Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa XII đã được bầu với 161 thành viên.

Ông Cường nhấn mạnh, thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ông Cường đề nghị các cấp công đoàn tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam.


Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa XII

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII khẳng định, sẽ đoàn kết, đồng lòng, triển khai thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của đại hội, tổ chức thực hiện trong tổ chức Công đoàn Việt Nam để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Ngoài ra, trên cơ sở gợi ý của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đại hội đã quyết định xây dựng 01 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ.

“Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, phát triển bền vững đất nước” để bổ sung vào văn kiện Đại hội. “Chúng tôi mong muốn các đồng chí đại biểu dự đại hội các cấp công đoàn hỗ trợ tạo điều kiện. Chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”, ông Bùi Văn Cường nói.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã thảo luận, biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát công tác Công đoàn và phong trào công nhân, lao động nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cụ thể: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 9 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung gồm 11 Chương và 35 điều, tăng 01 Chương và giảm 10 Điều so với Điều lệ hiện hành.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Đại hội diễn ra từ 24-26/9/2018 tại Hà Nội.

Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu ra 22 đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, bầu Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII gồm: đồng chí Trần Thanh Hải; đồng chí Trần Văn Thuật; đồng chí Ngọ Duy Hiểu; đồng chí Phan Văn Anh. BCH cũng đã bầu 16 Ủy viên UBKT và bầu đồng chí Tạ Văn Đồng giữ chức Chủ nhiệm UBKT.

Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN được tiếp tục bầu là Ủy viên Đoàn Chủ tịch; đồng chí Vương Duy Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ CĐCTVN, Chủ tịch CĐ Tổng công ty Thép VN - CTCP được bầu là Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.