Mời tham gia chào giá tư vấn , thiết kế, thi công phòng truyền thống Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Hiện nay, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) có chủ trương xây dựng Phòng truyền thống với mục đích tuyên truyền giới thiệu một cách hệ thống về vai trò hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn lịch sử xây dựng và phát truyển của Tổng công ty

22/11/2022 17:07

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có công văn số 1304/VNS-TGTT về việc mời tham gia chào giá tư vấn, thiết kế, thi công phòng truyền thống Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Nội dung công văn như sau:

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kính mời các đơn vị có đủ năng lực gửi hồ sơ chào giá tư vấn thiết kế, thi công xây dựng Phòng truyền thống của Tổng công ty.

Hồ sơ liên quan xin vui lòng gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội. Điện thoại: 0912 661 196

Hạn nộp hồ sơ: chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2022.

BAN TUYÊN GIÁO TRUYỀN THÔNG