Đảng ủy


05:09' PM-26, 26/08/2020

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

KHÓA III NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

2. Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty;

3. Đồng chí Trịnh Khôi Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty;

4. Đồng chí Phạm Công Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm tra pháp chế Tổng công ty;

5. Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty;

6. Đồng chí Lê Xuân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty;

7. Đồng chí Phạm Thanh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quản lý đầu tư Tổng công ty;

8. Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

9. Đồng chí Đinh Quốc Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;

10. Đồng chí Trần Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty;

11. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban Kiểm tra pháp chế Tổng công ty;

12. Đồng chí Phạm Khiếu Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban tài chính kế toán Tổng công ty;

13. Đồng chí Đoàn Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng công ty;

14. Đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn TN Tổng công ty;

15. Đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng văn phòng đại diện Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh;

16. Đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

17. Đồng chí Phạm Công Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Kim Khí Hà Nội;

18. Đồng chí Dương Trung Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh;

19. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép Nhà Bè;

20. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép Thủ Đức-VNSTEEL;

21. Đồng chí Huỳnh Công Du - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép VICASA-VNSTEEL;

22. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Luyện kim;

23. Đồng chí Vũ Duy Huynh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Vianakyoei;

24. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam;

25. Đồng chí Trương Minh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam;

26. Đồng chí Nguyễn Minh Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL;

27. Đồng chí Lê Ngọc Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn.

DANH SÁCH UBKT ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY KHÓA III

1. Đồng chí Phạm Công Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm tra pháp chế Tổng công ty;

2. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban Kiểm tra pháp chế Tổng công ty;

3. Đồng chí Lê Xuân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty;

4. Đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng văn phòng đại diện Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Đồng chí Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên UBKT Đảng ủy, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty;

6. Đồng chí Dương Phương Bắc - Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Tôn Phương Nam

7. Đồng chí Trần Thị Hoa - Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TCT

I. ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

1. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel

2. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-Vnsteel

3. Đảng bộ CTCP Thép Thủ Đức-Vnsteel

4. Đảng bộ CTCP Thép VICASA-Vnsteel

5. Đảng bộ CTCP Thép Nhà Bè-Vnsteel

6. Đảng bộ CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh-Vnsteel

7. Đảng bộ CTCP Kim khí Hà Nội-Vnsteel

8. Đảng bộ CTCP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

9. Đảng bộ CTCP Giao nhận kho vận Ngoại thương Việt Nam

10. Đảng bộ CTCP Cơ khí Luyện kim

11. Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam

12. Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô

II. CHI BỘ CƠ SỞ

1. Chi bộ Cty TNHH MTV MDC-VNSTEEL

2. Chi bộ Khách sạn Phương Nam

3. Chi bộ CT TNHH MTV cung ứng nhân lực và dịch vụ-VNSTEEL

4. Chi bộ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

5. Chi bộ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal

6. Chi bộ Cty CP lưới thép Bình Tây

7. Chi bộ Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất

8. Chi bộ Công ty TNHH Nippovina

9. Chi bộ Công ty Gia công và dịch vụ thép Sài Gòn

10. Chi bộ Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng

11. Chi bộ Công ty TNHH Thép VinaKyoei

12. Chi bộ Công ty LD TT thương mại quốc tế IBC

13. Chi bộ Viện luyện kim đen

14. Chi bộ Công ty CP thép Tân Thuận

15. Chi bộ Cty CP đầu tư XD Miền Nam

III. CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

1. Chi bộ Ban Tổ chức nhân sự

2. Chi bộ Văn phòng

3. Chi bộ Ban Tài chính- Kế toán

4. Chi bộ Ban Quản lý đầu tư

5. Chi bộ Ban Kỹ thuật

6. Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ

7. Chi bộ Cơ quan Công đoàn

8. Chi bộ Ban kiểm soát

9. Chi bộ Ban Kế hoạch thị trường

10. Chi bộ Hội đồng quản trị

Đảng ủy Tổng công ty và các Đảng bộ cơ sở - Chào mừng Đại hội III Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301