Đoàn Thanh niên


09:09' AM-24, 24/01/2014

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được thành lập ngày 21/11/2008 theo quyết định số 52 QĐ/ĐTNK của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương với Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí và Lễ công bố thành thành lập được tổ chức vào ngày 11/01/2009 tại Hội trường Tổng công ty Thép Việt Nam, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP gồm 20 cơ sở Đoàn trực thuộc với gần 900 đoàn viên, thanh niên (trong đó có 818 đoàn viên), trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cần Thơ. Có các cơ sở Đoàn đơn vị trực thuộc, hành chính sự nghiệp, Công ty TNHH một thành viên, Công ty con, công ty cổ phần và công ty liên doanh, liên kết.

Đoàn thanh niên Tổng công ty - Chào mừng Đại hội III Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025

  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

Tầng 6, toà nhà Tổng công ty Thép Việt Nam

Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3856 1767 - Exp 617

Fax: 04.3856 1815

B. CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC

I. Khối Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV

1. Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

2. Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ - VNSTEEL

3. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

4. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL

II. Khối Công ty con

1. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

2. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

3. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

4. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

5. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

6. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL

7. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

8. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL

III. Khối Công ty liên kết

1. Đoàn cơ sở Công ty Tôn Phương Nam

2. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

3. Đoàn cơ sở Công ty Thép Tây Đô

4. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất

5. Chi đoàn cơ sở Công ty Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn

6. Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Nippovina

7. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

8. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Miền Nam

C. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỔNG CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

I. Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam

1. Đồng chí Vương Duy Khánh

Bí thư Đoàn Tổng công ty

2. Đồng chí Bùi Thanh Bình

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty

3. Đồng chí Phạm Kiều Anh

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty

4. Đồng chí Trần Quang Huy

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty

5. Đồng chí Ngô Đức Toản

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty

6. Đồng chí Lê Hồng Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

7. Đồng chí Nguyễn Đức Vinh Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

8. Đồng chí Đặng Huyền Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

10. Đồng chí Bùi Văn Tương

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

11. Đồng chí Phạm Ngọc Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

12. Đồng chí Bùi Phương Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

13. Đồng chí Ngô Văn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

14. Đồng chí Trần Anh Tài

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

15. Đồng chí Đinh Văn Tuyến

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

II. Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2009-2012

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2012, được tổ chức ngày 11/7/2009, đã bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ gồm có 05 đồng chí; Ủy ban kiểm tra có 05 đồng chí.

1. Đồng chí Vương Duy Khánh

Bí thư Đoàn Tổng công ty

2. Đồng chí Bùi Thanh Bình

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty

3. Đồng chí Phạm Kiều Anh

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty

4. Đồng chí Trần Quang Huy

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty

5. Đồng chí Ngô Văn Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty

6. Đồng chí Lê Hồng Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

7. Đồng chí Nguyễn Đức Vinh Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

8. Đồng chí Phạm Ngọc Điền

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

10. Đồng chí Ngô Đức Toản

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

11. Đồng chí Trần Anh Tài

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

12. Đồng chí Bùi Phương Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

13. Đồng chí Dương Phương Bắc

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

14. Đồng chí Nguyễn Văn Thoan

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 7/2009 đến tháng 10/2010)

15. Đồng chí Phạm Thanh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

16. Đồng chí Lê Thị Hương Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

17. Đồng chí Phạm Anh Ny

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

18. Đồng chí Nguyễn Phùng Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

19. Đồng chí Võ Trí Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 7/2009 đến tháng 10/2010)

20. Đồng chí Phạm Thị Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 10/2010 đến tháng 7/2012)

21. Đồng chí Phạm Bá Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 10/2010)

III. Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017) được tổ chức ngày 20/07/2012, đã bầu Ban Chấp hành, gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ có 05 đồng chí và Ủy ban kiểm tra có 05 đồng chí.

1. Đồng chí Phạm Thanh Sơn

Bí thư Đoàn Tổng công ty

2. Đồng chí Phạm Thị Hải

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty (từ tháng 7/2012 đến tháng 11/2015)

3. Đồng chí Ngô Văn Thắng

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty

4. Đồng chí Trần Quang Huy

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 10/2014)

5. Đồng chí Nguyễn Phùng Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty

6. Đồng chí Phan Ngọc Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

7. Đồng chí Nguyễn Duy Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 7/2012 đến tháng 04/2015)

8. Đồng chí Nguyễn Hải Minh Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

9. Đồng chí Hồ Duy Khải

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 6/2014). Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty (từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2017).

10. Đồng chí Đỗ Tất Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 10/2014)

11. Đồng chí Trần Anh Tài

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 7/2012 đến tháng 04/2015)

12. Đồng chí Bùi Phương Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

13. Đồng chí Dương Phương Bắc

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

14. Đồng chí Bùi Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 5/2013)

15. Đồng chí Đào Đức Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 10/2014)

16. Đồng chí Lê Thị Hương Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

17. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 10/2014)

18. Đồng chí Đặng Phước Lành

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty

19. Đồng chí Lê Minh Tú

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 10/2014)

20. Đồng chí Tô Minh Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 5/2013)

21. Đồng chí Diệp Bảo Yến

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 07/2012 đến tháng 10/2014)

22. Đồng chí Nguyễn Trường Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 05/2013 đến tháng tháng 4/2017)

23. Đồng chí Đặng Thế Mạnh Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 05/2013 đến tháng tháng 4/2017)

24. Đồng chí Mai Thùy Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 6/2014 đến tháng 4/2015). Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty (từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2015). Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty (từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2017).

25. Đồng chí Hồ Phi Hiệp

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 6/2014 đến tháng 4/2017)

26. Đồng chí Phùng Vũ Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2017)

27. Đồng chí Phạm Đắc Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2016)

28. Đồng chí Nguyễn Minh Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016)

29. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017)

30. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017)

31. Đồng chí Trần Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty (từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017)

III. Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 28/04/2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022) đã bầu Ban Chấp hành Đoàn mới, gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ có 05 đồng chí và Ủy ban kiểm tra có 05 đồng chí.

1. Đồng chí Phạm Thanh Sơn

Bí thư Đoàn Tổng công ty

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty, Thư ký Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

3. Đồng chí Dương Phương Bắc

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty, Quản đốc phân xưởng Sơn Biên Hòa, Bí thư Đoàn Công ty Tôn Phương Nam

4. Đồng chí Hoàng Đức Hoa

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, Phó trưởng phòng Kinh doanh, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

5. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

6. Đồng chí Nguyễn Việt Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty

7. Đồng chí Nguyễn Thảo Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Ủy viên BCH Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty

8. Đồng chí Lê Đình Chinh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

9. Đồng chí Huỳnh Nhã Yến

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Trưởng phòng triển lãm, Bí thư Đoàn Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam

10. Đồng chí Trần Hữu Mộng Thơ

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL

11. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

12. Đồng chí Trần Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp 7, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh

13. Đồng chí Ninh Quốc Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Kỹ thuật viên phân xưởng cơ điện, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-VNSTEEL

14. Đồng chí Đỗ Văn Sáng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó giám đốc Xí nghiệp Thép Hình, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội-VNSTEEL

15. Đồng chí Lê Thạch Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Chi đoàn Công ty Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn

16. Đồng chí Trương Đình Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

17. Đồng chí Phan Văn Hồng Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó phòng kỹ thuật, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (từ tháng 4/2017-tháng 5/2019)

18. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Thư ký Công ty, Phó Bí thư Đoàn Công ty Thép Tây Đô

19. Đồng chí Nguyễn Bích Hiền

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH Nippovina

D. Ủy Ban kiểm tra khóa III.

1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty, Thư ký Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

2. Đồng chí Hoàng Đức Hoa

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty, Phó trưởng phòng Kinh doanh, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

3. Đồng chí Bùi Hồng Mai Thi

Ủy viên UBKT Đoàn Tổng công ty, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC-VNSTEEL

4. Đồng chí Bùi Văn Đức

Ủy viên UBKT Đoàn Tổng công ty, Phó ca Sản xuất phân xưởng cán, Phó Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL (từ tháng 4/2017 đến tháng 2/2019)

5. Đồng chí Nghiêm Thị Hạnh

Ủy viên UBKT Đoàn Tổng công ty, UV BCH Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty

E. Một số thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2009-2012.

I. Cấp Trung ương Đoàn:

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 13 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quý nhất cho 10 đồng chí lãnh đạo và 3 đồng chí cán bộ Đoàn Tổng công ty;

2. Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 12 Tập thể và 11 cá nhân;

3. Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” cho 01 cá nhân;

4. Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cho 01 cá nhân;

5. Một cá nhân được dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ II.

II. Cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

1. Đoàn Khối tặng cờ cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010, 2011; năm 2009 đơn vị xuất sắc;

2. Đoàn Khối tặng Bằng khen cho 21 Tập thể và 31 cá nhân;

3. Đoàn Khối công nhận 22 Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương;

III. Cấp Đoàn Tổng công ty:

  1. Đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen cho 37 Tập thể và 87 cá nhân;
  2. Đoàn Tổng công ty tặng Danh hiệu thanh niên tiên tiến cho 50 Cá nhân.

F. Một số thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

I. Cấp Trung ương Đoàn:

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 34 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quý nhất cho 34 đồng chí lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị;

2. Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 42 tập thể và 61 cá nhân;

3. Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” cho 04 cá nhân;

4. Trung ương Đoàn tặng “Giải thưởng 26/3” cho 01 cá nhân;

5. Trung ương Đoàn tặng “Giải thưởng Lý Tự Trọng” cho 02 cá nhân.

6. 02 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV.

II. Cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

1. Đoàn Khối tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, 2014, 2015, 2016 cho Đoàn Tổng công ty;

2. Đoàn Khối tặng 60 Bằng khen cho tập thể và 84 Bằng khen cho cá nhân;

3. Đoàn Khối công nhận 35 Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương;

4. Đoàn Khối đã công nhận và tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho 04 tập thể và 07 cá nhân.

5. Đạt 01 Giải nhất giải thưởng sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, năm 2014.

6. Đoàn Khối đã công nhận và trao Giấy chứng nhận mô hình tình nguyện “Hành trình đỏ” của Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP là mô hình tình nguyện tiêu biểu năm 2014.

III. Cấp Đoàn Tổng công ty:

1. Đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen cho 54 Tập thể và 134 cá nhân.

2. Đoàn Tổng công ty đã trao cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền cho 04 tập thể.

3. Đoàn Tổng công ty tặng Danh hiệu thanh niên tiên tiến cho 10 tập thể và 50 Cá nhân.

G. Một số thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

I. Cấp Trung ương Đoàn:

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 04 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quý nhất cho 04 đồng chí cán bộ Đoàn và lãnh đạo đơn vị;

2. Trung ương Đoàn Cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn Tổng công ty năm 2018;

3. Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 31 cá nhân;

4. Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” cho 03 cá nhân;

5. Trung ương Đoàn tặng “Giải thưởng Lý Tự Trọng” cho 01 cá nhân.

6. 01 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc.

II. Cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

1. Đoàn Khối tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, 2018, 2019 cho Đoàn Tổng công ty;

2. Đoàn Khối tặng Bằng khen cho 33 cho tập thể và 46 cho cá nhân;

3. Đoàn Khối công nhận 19 Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương;

4. Đạt 01 Công trình đạt Top 10 giải thưởng Đổi mới Sáng tạo phát triển doanh nghiệp Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ I, năm 2019; 01 công trình nhận được giấy chứng nhận công trình đổi mới, sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2019;

III. Cấp Đoàn Tổng công ty:

1. Đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen cho 39 Tập thể và 69 cá nhân.

Một số hình ảnh Lễ công bố thành lập Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2012, lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 và lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Toàn cảnh Lễ công bố thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố thành lập

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2009-2012

Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017

Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí cán bộ Đoàn thuộc Tổng công ty

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Thường trực Đoàn TN khoá III tri ân các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (21/11/2008 – 21/11/2018)

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301