Đoàn Thanh niên


09:09' AM-24, 24/01/2014

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam được thành lập ngày 21/11/2008 theo quyết định số 52 QĐ/ĐTNK của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương với Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí và Lễ công bố thành thành lập được tổ chức vào ngày 11/01/2009 tại Hội trường Tổng công ty Thép Việt Nam, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2012, được tổ chức ngày 11/7/2009, đã bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ gồm có 05 đồng chí; Ủy ban kiểm tra có 05 đồng chí.

Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP gồm 26 cơ sở Đoàn trực thuộc với 1.250 đoàn viên thanh niên (trong đó có 1081 đoàn viên), trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước từ Hà Nội đến Cần Thơ. Có các cơ sở Đoàn hành chính sự nghiệp, đơn vị trực thuộc, Công ty TNHH MTV, Công ty con, công ty cổ phần và công ty liên doanh liên kết.

  1. Tổ chức bộ máy của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng công ty:

Tầng 6, toà nhà Tổng công ty Thép Việt Nam

Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3856 1767 - Exp 617

Fax: 04.3856 1815

Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

B. Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc

I. Khối Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV

1. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

2. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL

3. Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty

4. Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ - VNSTEEL

5. Chi đoàn cơ sở Viện Luyện kim đen

6. Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC-VNSTEEL

7. Chi đoàn cơ sở Khách sạn Phương Nam

II. Khối Công ty con

1. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

2. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

3. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

4. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

5. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

6. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh

7. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

8. Chi đoàn cơ sở Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng

9. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL

III. Khối Công ty liên kết

1. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện kim

2. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

3. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất

4. Đoàn cơ sở Công ty Thép Tây Đô

5. Đoàn cơ sở Công ty Tôn Phương Nam

6. Chi đoàn cơ sở Công ty Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn

7. Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Nippovina

8. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ

9. Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Miền Nam

10. Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH VNS-DAEWOO

Ngày 20/07/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017) đã bầu Ban Chấp hành Đoàn mới, gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ có 05 đồng chí và Ủy ban kiểm tra có 05 đồng chí.

C. Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP Khóa II (nhiệm kỳ 2012-2017) (tại thời điểm 15/11/2016).

1. Đồng chí Phạm Thanh Sơn

Bí thư Đoàn Tổng công ty

2. Đồng chí Mai Thùy Linh

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty

3. Đồng chí Ngô Văn Thắng

Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty, Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

4. Đồng chí Nguyễn Phùng Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, Phó quản đốc phân xưởng cán, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

5. Đồng chí Hồ Duy Khải

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

6. Đồng chí Phùng Vũ Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó chánh văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty

7. Đồng chí Hồ Phi Hiệp

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó trưởng Ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty

8. Đồng chí Phan Ngọc Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, cán bộ Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Đặng Phước Lành

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

10. Đồng chí Đặng Thế Mạnh Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Quản đốc phân xưởng cán thép, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL

11. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

12. Đồng chí Trần Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp 7, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh

13. Đồng chí Bùi Phương Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Kỹ thuật viên phân xưởng luyện thép, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-VNSTEEL

14. Đồng chí Nguyễn Trường Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó giám đốc Xí nghiệp 1, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội-VNSTEEL

15. Đồng chí Lê Thị Hương Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Chi đoàn Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng

16. Đồng chí Dương Phương Bắc

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Quản đốc phân xưởng Sơn - Biên Hoà, Bí thư Đoàn Công ty Tôn Phương Nam

17. Đồng chí Nguyễn Hải Minh Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Trưởng phòng Kinh doanh, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

18. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Nhân viên Văn phòng, Thư ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty

D. Ủy Ban kiểm tra khóa II.

1. Đồng chí Mai Thùy Linh

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty

2. Đồng chí Nguyễn Phùng Thành

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty, Phó quản đốc phân xưởng cán, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

3. Đồng chí Trần Trọng Mạnh

Ủy viên UBKT Đoàn Tổng công ty, Phó trưởng Ban kỹ thuật, Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty

4. Đồng chí Trịnh Hữu Giáp

Ủy viên UBKT Đoàn Tổng công ty, Nhân viên Kinh doanh, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL

5. Đồng chí Trần Hữu Mộng Thơ

Ủy viên UBKT Đoàn Tổng công ty, Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính, Phó Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL

E. Một số thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2009-2012.

I. Cấp Trung ương Đoàn:

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 13 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quý nhất cho 10 đồng chí lãnh đạo và 3 đồng chí cán bộ Đoàn Tổng công ty;

2. Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 12 Tập thể và 11 cá nhân;

3. Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” cho 01 cá nhân;

4. Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cho 01 cá nhân;

5. Một cá nhân được dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ II.

II. Cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

1. Đoàn Khối tặng cờ cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010, 2011; năm 2009 đơn vị xuất sắc;

2. Đoàn Khối tặng Bằng khen cho 21 Tập thể và 31 cá nhân;

3. Đoàn Khối công nhận 22 Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương;

III. Cấp Đoàn Tổng công ty:

  1. Đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen cho 37 Tập thể và 87 cá nhân;
  2. Đoàn Tổng công ty tặng Danh hiệu thanh niên tiên tiến cho 50 Cá nhân.

F. Một số thành tích đã đạt được từ 2012 – tháng 11/2016.

I. Cấp Trung ương Đoàn:

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 31 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quý nhất cho 31 đồng chí lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị;

2. Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 50 cá nhân;

3. Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” cho 04 cá nhân;

4. Trung ương Đoàn tặng “Giải thưởng 26/3” cho 01 cá nhân;

5. Trung ương Đoàn tặng “Giải thưởng Lý Tự Trọng” cho 02 cá nhân.

6. 02 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV.

II. Cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

1. Đoàn Khối tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, 2014, 2015 cho Đoàn Tổng công ty;

2. Đoàn Khối tặng 50 Bằng khen cho tập thể và 69 Bằng khen cho cá nhân;

3. Đoàn Khối công nhận 28 Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương;

4. Đoàn Khối đã công nhận và tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho 04 tập thể và 07 cá nhân.

5. Đạt 01 Giải nhất giải thưởng sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, năm 2014.

6. Đoàn Khối đã công nhận và trao Giấy chứng nhận mô hình tình nguyện “Hành trình đỏ” của Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP là mô hình tình nguyện tiêu biểu năm 2014.

III. Cấp Đoàn Tổng công ty:

1. Đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen cho 43 Tập thể và 112 cá nhân.

2. Đoàn Tổng công ty đã trao cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền cho 01 tập thể.

Một số hình ảnh Lễ công bố thành lập, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2012 và Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017

Toàn cảnh Lễ công bố thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố thành lập

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2009-2012

Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017

Đ/c Mai Văn Tinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017

Facebook
Tin mới cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP chào bán 550.000 quyền mua cổ phần phổ thông công ty cổ ...
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang có ý định đầu tư sản xuất thép tại Việt Nam.
Ngành thép và xi măng, cung đã vượt quá cầu - đó là nhận định của Bộ Kế hoạch và ...
Thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại đã mang lại những màu sắc tươi sáng cho bức tranh ...
Theo thông tin từ VSA, tổng lượng thép các loại nhập khẩu tháng 6 năm 2017 của cả nước đạt ...
Nhập khẩu thép tại một số thị trường có giảm về lượng nhưng trị giá lại tăng ở tất cả ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301