Ban Tuyên giáo Truyền thông


04:41' PM-24, 24/08/2020

Chức năng:

1. Tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty trong công tác:

Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và tổng kết về các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, văn hoá, giáo dục lý luận chính trị, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Tổng công ty; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo, Dân vận của Đảng ủy Tổng công ty.

2. Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Về công tác quan hệ cộng đồng; thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống; văn hoá doanh nghiệp.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Đảng uỷ Tổng công ty trong công tác:

- Tham mưu, đề xuất việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác tuyên giáo, công tác dân vận của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện của Đảng bộ Tổng công ty.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty để kịp thời đề xuất nội dung, biện pháp giải quyết, uốn nắn nhận thức lệch lạc về chính trị, tư tưởng; cụ thể hóa công tác tư tưởng, phong trào “Dân vận khéo” của cấp trên cho phù hợp với tình hình của Đảng bộ Tổng công ty.

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, công tác dân vận cho cấp ủy cơ sở; khi cần thiết tham mưu việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe tình hình thời sự trong và ngoài nước, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước...

- Nắm tình hình tổ chức, hoạt động và đề xuất các chủ trương, giải pháp với Ban Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng công ty; Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác xây dựng Đảng và xây dựng các tổ chức vững mạnh.

- Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy về lãnh đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của người sử dụng lao động.

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch... của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tuyên giáo, công tác dân vận.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng ủy Tổng công ty giao.

2. Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty về các lĩnh vực:

- Nghiên cứu các văn bản của các cấp trên chủ trì biên soạn trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty ban hành các quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện các lĩnh vực công tác quan hệ cộng đồng; thông tin, tuyên truyền; giáo dục truyền thống; văn hoá doanh nghiệp để áp dụng trong toàn Tổng công ty phù hợp với nhiệm vụ và các yêu cầu đặt ra của Tổng công ty;

- Làm đầu mối chủ trì làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông; duy trì và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa Tổng công ty với các cơ quan báo chí, truyền thông; Phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền các hoạt động của Tổng công ty nhất là các hoạt động xã hội từ thiện, phục vụ cộng đồng;

- Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu Tổng công ty;

- Xây dựng, quản trị và duy trì hoạt động liên tục, ổn định trang Website Tổng công ty; Chủ trì phối hợp tổ chức biên tập và đưa tin, bài lên trang Website của Tổng công ty...

- Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền các cuộc họp, hội nghị, sự kiện của cơ quan Tổng công ty.

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301