Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Hoàng Ngọc Chiến04:34' PM-16, 16/07/2019

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của VNSTEEL thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 16/7/2019, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ký Hợp đồng số 084/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Chi tiết Thông báo đề nghị xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL